کد مطلب: 

4850

نمونه‎هایی از ادغام وزارت ارتباطات در کشورهای مخالف جهان

نمونه‎هایی از ادغام وزارت ارتباطات در کشورهای مخالف جهان
تکلیف مجلس بر دولت برای کوچک سازی در تازه ترین گام اجرایی به ادغام وزارتخانه های راه و شهرسازی و ارتباطات نزدیک شده است. حال این سوال مطرح شده که آیا چنین ادغامی از سوی سایر کشورها تجربه شده است؟
به گزارش سیتنا، محمود احمدی نژاد با برکناری رضا تقی پور از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نشاندن علی نیکزاد بر کرسی سرپرستی این وزارتخانه، گمانه زنی های پیشین در خصوص تصمیم دولت برای ادغام وزارتخانه های راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات را تقویت کرد.
اما برخی مقام های دولت در مواجهه با برخی انتقادها در خصوص اجرایی شدن این تصمیم، چنین اقدامی را از سرتکلیف مجلس دانسته و حتی به بهانه ناهمگونی های ذاتی این دو وزارتخانه  نسبت به آن ابراز بی میلی کرده اند.
این در حالی است که نمونه هایی از کشورهای پنج قاره جهان برای تجربه چنین ادغامی قابل طرح است. ترکیه در میان همسایگان ایران کشوری است که دارای وزارتخانه حمل و نقل و ارتباطات است. همچنین از قاره آمریکا، شیلی نمونه دیگری از همین ادغام است.
البته در میان کشورهای توسعه یافته هم فرانسه اروپایی و ژاپن آسیایی وزارتخانه مستقل ارتباطات ندارند. از آفریقا، لیبریا و از اقیانوسیه، استرالیا را می توان مثال های دیگری از پایان دوران الزام وجود وزارتخانه مستقل ارتباطات دانست.
البته کتمان نمی توان کرد که در میان کشورهای جهان؛ اعراب همسایه ایران و حاشیه خلیج فارس از جمله عراق، عربستان، امارات، کویت، قطر و اردن یکپارچه ترین منطقه را در ادامه رویه حضور وزارت مستقل ارتباطات تشکیل داده اند.
جدول زیر فهرست وزارتخانه های 6 کشور از 5 قاره جهان را نشان می دهد:
ترکیه
فرانسه
ژاپن
لیبریا
استرالیا
شیلی
وزارت امور کشاورزی و روستای
وزارت دفاع و رزمندگان سابق
وزارت امور داخلی و ارتباطات
وزارت کشاورزی
وزارت اقتصاد و ارتباطات
وزارت امور زنان
وزارت فرهنگ و گردشگری
وزارت امورخارجه و اموراروپا
وزارت دادگستری
وزارت مالیه
وزارت تجارت
وزارت حمل و نقل و ارتباطات
وزارت انرژی و منابع طبیعی
وزارت همبستگی و انسجام اجتماعی
وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه
وزارت سلامت
وزارت مشاغل عمومی
وزارت محیط زیست و جنگلداری
وزارت بودجه ،درآمد عمومی،اموال ملی و اصلاح دولتی
‌وزارت دارائی و خدمات مالی و سیاستگذاری اقتصادی و مالی
وزارت توسعه
وزارت مالیه
وزارت برنامه ریزی
وزارت مالیه
وزارت کار، اشتغال و بهداشت
‌وزارت کشاورزی،‌جنگل و ماهیگیری
وزارت فرهنگ، گردشگری و فناوری اطلاعات
وزارت مدیریت بحران
وزارت معدن
وزارت امور خارجه
وزارت آموزش ملی ، جوانان و زندگی اجتماعی
وزارت آموزش، فرهنگ،‌ورزش،‌علوم و تکنولوژی
وزارت زمین، معدن و انرژی
وزارت آب، محیط زیست و جمعیت
وزارت دارایی های ملی
وزارت صنعت و بازرگانی
وزارت کشور، ماورای بحار، سرزمین های وابسته و مهاجرت
‌وزارت اقتصاد،‌تجارت و صنعت
وزارت برنامه ریزی و امور اقتصادی
وزارت مهاجرت
وزارت کار و تامین اجتماعی
وزارت صنعت و بازرگانی
وزارت ورزش
وزارت بهداشت، کار و رفاه
وزارت امور عمومی
وزارت امور خارجه
وزارت دادگستری
وزارت داخله
وزارت محیط زیست، توسعه پایدار، حمل و نقل و مسکن
وزارت زمین،‌زیرساخت ها، حمل و نقل و گردشگری
وزارت سلامت و ورزش
وزارت آموزش و تحقیقات
وزارت داخله
وزارت دادگستری
وزارت اقتصاد،دارایی و صنعت
وزارت محیط زیست
 
وزارت دفاع
وزارت مسکن و توسعه شهری
وزارت کار و تامین اجتماعی
وزارت کشاورزی،مواد غذایی،صید،حومه وآمایش زمین
وزارت دفاع
 
وزارت خدمات اجتماعی و مسکن
وزارت انرژی
وزارت دفاع ملی
وزارت امور شهری
وزارت اصلاحات قانونی،‌اصلاحات اجرایی و اصلاحات خدمات مدنی،
 
وزارت هنر
وزارت آموزش
وزارت آموزش ملی
وزارت دادگستری و آزادی ها
وزارت سیاستگذاری علم و تکنولوژی و امنیت غذایی و امور مصرف کنندگان
 
وزارت حمل و نقل
وزارت کشاورزی
وزارت امور عمومی
وزارت فرهنگ و ارتباطات
وزارت مسوول اوکیناوا و مناطق شمالی و مدیریت بحران
 
وزارت انرژی و منابع و گردشگری
وزارت فرهنگ
وزارت حمل و نقل و ارتباطات
وزارت آموزش عالی و پژوهش
وزارت امور اجتماعی و برابری بین جنسیت ها
 
وزارت کشاروزی، جنگلداری و شیلات
وزارت دفاع
وزارت خانواده و سیاست های اجتماعی
 
 
 
وزارت تولید
وزارت اقتصاد
وزارت سلامت
 
 
 
وزارت صنعت و نوآوری و بهره وری انرژی
وزارت امور خارجه
 
 
 
 
 
وزارت مالیه
 
 
 
 
 
وزارت سلامت
 
 
 
 
 
وزارت محیط زیست

منبع: خبرآنلاین

به این محتوا امتیاز دهید: 

هنوز رأی ندارید
سیتنا 5
2012-12-10 20:32

افزودن دیدگاه جدید