کد مطلب: 

253197
ابلاغ اجرای دستورالعمل فوق العاده جذب در شرکت مخابرات ایران
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت: دستورالعمل فوق العاده جذب (بازارکار) بر اساس چارچوب های تعیین شده برای هر یک از سطوح سازمانی محاسبه می شود.
ابلاغ اجرای دستورالعمل فوق العاده جذب در شرکت مخابرات ایران

به گزارش سیتنا، مهندس سلطانی، افزود: با هدف تعهد به کارکنان و عمل به آیین نامه مصوب شرکت مخابرات ایران، احکام فوق العاده جذب (بازارکار) با انتخاب نوع حکم از روز یکشنبه 21 دی ماه سال جاری صادر می شود.

انتهای پیام

سیتنا 3

امتیاز: 

هنوز رأی ندارید
2021-01-06 09:42

افزودن دیدگاه جدید