پژوهشگاه ICT

سند راهبردی و طرح جامع پایلوت توسعه‌ی خدمات الکترونیکی روستایی در چارچوب USO تدوین شد/ مدل‌ها و شاخص‌های ارزیابی کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی گردآوری و تدوین شد
رئیس پژوهشکده‌ی فناوری اطلاعات پژوهشگاه ICT در گفت‌وگو با سیتنا:
رئیس پژوهشکده‌ی فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: سند راهبردی و طرح جامع پایلوت توسعه‌ی...
سند راهبردی و طرح جامع پایلوت توسعه‌ی خدمات الکترونیکی روستایی در چارچوب USO تدوین شد/ مدل‌ها و شاخص‌های ارزیابی کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی تدوین شد/ از توانمندی‌های بخش خصوصی و دانشگاه‌ها در اجرای پروژه‌ها نهایت استفاده می‌شود
رئیس پژوهشکده‌ی فناوری اطلاعات پژوهشگاه ICT در گفت‌وگو با سیتنا:
رئیس پژوهشکده‌ی فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: سند راهبردی و طرح جامع پایلوت توسعه‌ی...

صفحه‌ها

اشتراک در پژوهشگاه ICT

اشتراک در خبرنامه