گزارش و گفتگو

شکل گیری هاب آموزشی ICT در منطقه
رئیس دانشکده پست و مخابرات در گفت‌وگو با نسل چهارم؛
رئیس دانشکده پست و مخابرات، می‌گوید: باز هم توقف‌مان در این نقطه نیست و می خواهیم از این رزومه قوی استفاده...

صفحه‌ها

اشتراک در گزارش و گفتگو

اشتراک در خبرنامه

قیمت سیم کارت رایتل

نام محصولپیش شمارهقیمت (ریال)
سیم کارت دائمی09201,200,000
سیم کارت اعتباری0921200,000
سیم کارت دیتا0921200,000

گزارش / گفتگو