کد مطلب: 

216796
احکام برخی متهمان اقتصادی اعلام شد/اسامی، جزییات اتهامات و حکم دادگاه
طبق رای جلسه دادگاه احکام قضایی متهمان اقتصادی اعلام شد. این احکام در راستای اجرای دستورالعمل مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ رئیس قوه قضاییه طبق تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی به اعلام عمومی رسیده است.
احکام برخی متهمان اقتصادی اعلام شد/اسامی، جزییات اتهامات و حکم دادگاه

دادستان و سرپرست دادسرای عمومی تهران حکم قضایی متمهان اقتصادی را اعلام کردند.

این احکام در راستای اجرای دستورالعمل مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ رئیس قوه قضاییه طبق تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی به اعلام عمومی رسیده است. بر اساس این احکام:

ابراهیم رسول زاده فرزند رسول به اتهام قاچاق دارو به ارزش ۴ میلیارد و ۸۴۱ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۸۲۸ ریال در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ به دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و ۷ برابر ارزش کالای مکشوفه به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و ضبط داروی مکشوفه به نفع دولت محکوم شده که یک سال حبس و نیمی از جریمه به مدت ۳ سال تعلیق شده است.

ایوب زینی زاده ملکی فرزند الهوردی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۰ به اتهام قاچاق دارو به ارزش۳ میلیارد و ۴۵۹ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۵۶ ریال به پرداخت مبلغ ۶ میلیارد و ۹۱۹ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۱۱۱ ریال به عنوان جزای نقدی و ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت محکوم شده است.

رامتین موسی‌نژاد فرزند محمد به اتهام مشارکت در قاچاق کالای سازمان یافته( مجاز مشروط گوشی و تبلت) به ارزش ۲ میلیارد و ۹ میلیون و ۲۳۲ هزار و ۸۳۴ ریال در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ به پرداخت یک برابر کالای مکشوفه به عنوان جزای نقدی و ۴ ماه حبس تعزیری و ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت محکوم شده است.

مهدی رمضانی فرزند علی به اتهام قاچاق کالای ممنوعه به نحو سازمان یافته به ارزش یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون و ۸۰ هزار ریال در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ به ۵ سال حبس و پرداخت مبلغ ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال به عنوان جزای نقدی محکوم شده است.

سیروان براخاصی فرزند محمود به اتهام قاچاق کالای ممنوعه به نحو سازمان یافته به ارزش یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون و ۸۰ هزار ریال در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ به ۵ سال حبس و پرداخت مبلغ ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال به عنوان جزای نقدی محکوم شده است.

پیمان امین‌الاسلام فرزند بایزید به اتهام قاچاق کالای ممنوعه به نحو سازمان یافته به ارزش یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون و ۸۰ هزار ریال در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ به ۵ سال حبس و پرداخت مبلغ ۱۵ میلیارد و ۹۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال محکوم شده است.

علی سرپرست فرزند حسین اتهام قاچاق کالای ممنوعه به نحو سازمان یافته به ارزش یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون و ۸۰ هزار ریال در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ به ۵ سال حبس و پرداخت مبلغ ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال به عنوان جزای نقدی محکوم شده است.

تیمور دلاور به اتهام نگهداری کالای قاچاق از نوشیدنی غیر قابل مصرف انسانی به ارزش یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۷۸۵ ریال در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ به تحمل یک سال حبس و پرداخت ۷ برابر ارزش کالای مکشوفه به مبلغ ۸ میلیارد و ۲۴۵ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۴۹۵ ریال محکوم شده است.

داریوش بارانی به اتهام قاچاق کالا( لوازم آرایش و بهداشتی) به ارزش یک میلیارد و ۱۲۶ میلیون و ۸۵۳ هزار و ۸۹۹ ریال در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۸ به تحمل ۵ سال حبس و پرداخت مبلغ ۷ میلیارد و ۸۸۷ میلیون و ۹۷۷ هزار و ۲۴۴ ریال جزای نقدی محکوم شده است.

محمد امین علی حسن‌زاده به اتهام حمل کالای قاچاق ( دارو) به ارزش یک میلیارد و ۲۸۹ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۹۸۳ ریال در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۷۵ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۹۶۶ ریال جزای نقدی محکوم شده است.

عباس لاری به اتهام قاچاق دارو به ارزش ۲ میلیارد و ۲۱۸ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۹۴۹ ریال در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ به پرداخت دو برابر ارزش کالایی مکشوفه به مبلغ ۴ میلیارد و ۴۳۶ میلیون و ۴۵۱ هزار و ۸۹۸ ریال جزای نقدی محکوم شده است.

انتهای پیام

به این محتوا امتیاز دهید: 

هنوز رأی ندارید
سیتنا 4
2018-08-11 22:15

افزودن دیدگاه جدید