کد مطلب: 

3210

شرایط پذیرش بدون آزمون دانشجو در کلیه مقاطع اعلام شد

بر اساس آیین‌نامه جدید ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‌های تحصیلی بالاتر به دانشگاه‌ها، پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقطع کاردانی دانشگاه‌ها حذف شده و شرایط پذیرش بدون آزمون برای دانش‌آموختگان دوره‌های نیمه حضوری و مجازی اعلام شد.

 

به گزارش سیتنا، آیین‌نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‌های تحصیلی بالاتر به دانشگاه‌ها ابلاغ شده و از مهر ماه قابلیت اجرایی دارد.

 

شرایط پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی دانشگاه‌ها

 

بر اساس این بخشنامه دارندگان نشان طلای کشورمان المپیادهای دانش‌آموزی در رشته مرتبط، با معرفی دبیرخانه المپیاد، دانشجویان نمونه کشوری (در دوره کاردانی) با معرفی معاونت دانشجویی وزارت به شرطی که به لحاظ میانگین کل همتراز پانزده درصد برتر در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند (برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته)، برگزیدگان رتبه‌های اول تا سوم جشنواره‌های معتبر علمی (از قبیل خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی) در رشته یا گروه آموزشی مرتبط با طرح ابتکاری خود یا زمینه‌ای که در آن برگزیده‌ شده‌اند، با معرفی دبیرخانه هر یک از جشنواره‌ها با مشارکت حداقل سی و پنج درصد، دانشجوی رتبه اول دوره کاردانی ناپیوسته با معدل کتبی نهایی دوره متوسطه حداقل هفده به شرطی که در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی دانشگاه محل تحصیل خود پس از سه نیمسال تحصیلی دارای میانگین کل حداقل هیجده باشد و حداکثر ظرف چهار نیمسال دانش آموخته شود برخی از شرایط پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی است.

 

بر اساس این بخشنامه پذیرش دانشجویان رتبه اول دوره کاردانی پیوسته از طریق دانشگاه فنی و حرفه‌ای انجام می‌شود.

 

همچنین، رتبه‌های اول تا سوم مرحله کشوری مسابقه‌های دانشجویی آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای که به لحاظ میانگین کل دوره کاردانی جزء ده درصد برتر در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند، برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته مهارتی _ کاربردی در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، دانشگاه جامع علمی کاربردی و سایر دانشگاه‌های مجری دوره کارشناسی ناپیوسته با معرفی دبیرخانه این مسابقه می‌توانند به مقاطع بالاتر تحصیلی راه یابند.

 

شرایط ورود بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها

 

برگزیدگان رتبه‌های اول تا پانزدهم نهایی المپیادهای علمی دانشجویی برای ورود به همان رشته برگزیده یا رشته‌های مرتبط، با معرفی دبیرخانه المپیاد از این شرایط است که طی آن سازمان سنجش موظف است حداکثر 20 درصد از ظرفیت دوره کارشناسی ارشد در هر یک از رشته‌ها را بر اساس اولویت علمی و نتایج کسب شده در المپیادها، به برگزیدگان مذکور اختصاص دهد.

 

دانشجویان نمونه کشوری (در دوره کارشناسی) با معرفی معاونت دانشجویی وزارت به شرطی که به لحاظ میانگین کل همتراز پانزده درصد برتر در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی در دانشگاه متقاضی باشند، برگزیدگان رتبه‌های اول تا سوم جشنواره‌های معتبر علمی (از قبیل خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی) در رشته یا گروه آموزشی مرتبط با طرح ابتکاری خود یا زمینه‌ای که در آن برگزیده شده‌اند، با معرفی دبیرخانه هر یک از جشنواره‌ها با مشارکت حداقل سی و پنج درصد؛

دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته، که پس از گذراندن شش نیمسال تحصیلی (با گذراندن حداقل 100 واحد درسی) به لحاظ میانگین کل جزء ده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند و حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش‌آموخته شوند و دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته، که پس از گذراندن شش نیمسال تحصیلی به لحاظ میانگین کل جزء 20 درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود بوده و حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش‌آموخته شوند جزو مصادیق این آیین‌نامه محسوب می‌شوند.

 

گفتنی است این دانشجویان باید دارای رتبه‌های کشوری زیر در آزمون سراسری سازمان سنجش شامل رتبه زیر 100 در گروه‌های آزمایشی ریاضی و فیزیک و علوم تجربی، رتبه زیر 50 در گروه آزمایشی علوم انسانی و رتبه زیر 20 در گروه آزمایشی هنر و زبان باشند.

 

دانشجوی رتبه اول دوره کارشناسی ناپیوسته در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی دانشگاه محل تحصیل که پس از سه نیمسال تحصیلی دارای میانگین کل حداقل هفده باشد حداکثر در چهار نیمسال تحصیلی دانش آموخته شود و در دوره کاردانی به لحاظ میانگین کل جزء ده درصد برتر باشند و برگزیدگان علمی در رشته‌هایی که برنامه درسی آنها طبق مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی در دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته برای پنج نیمسال و دوره کارشناسی پیوسته برای 9 نیمسال تحصیلی تدوین و تصویب شده است می‌توانند از تسهیلات مربوطه بهره‌مند شوند.

 

مصادیق آیین‌نامه جدید برای دانش‌آموختگان دوره‌های نیمه حضوری و مجازی

 

بر اساس آیین‌نامه جدید دانش‌آموختگان رتبه‌ اول دوره‌های نیمه حضوری و مجازی در صورت داشتن شرایط، صرفا می‌توانند در همان دوره‌ها با رعایت شرایط دانشگاه پذیرنده از تسهیلات پذیرش بدون آزمون بهره‌مند شوند.

 

شرایط پذیرش در مقاطع بالاتر برای دانشجویان شرکت کننده در کنکور

 

به گزارش سیتنا بر اساس این آیین‌نامه دانشجویان تحت شرایطی می‌توانند در صورت شرکت در آزمون سراسری ورود به دوره بالاتر و کسب حدنصاب علمی مندرج در هر بند، توسط سازمان سنجش به یکی از رشته‌محل‌های مورد تقاضا با توجه به نمره اکتسابی و ظرفیت رشته محل معرفی شوند

 

بر این اساس برای ورود به دوره کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) دارندگان نشان طلا، نقره و برنز کشوری المپیادهای دانش‌آموزی با معرفی مراجع ذی‌ربط و کسب حد نصاب علمی برابر 80 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده؛ دانشجویان نمونه کشوری (در دوره کاردانی) با معرفی معاونت دانشجویی وزارت و کسب حد نصاب علمی برابر 90 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته؛ رتبه‌های اول تا سوم نهایی جشنواره‌های معتبر علمی با مشارکت حداقل 30 درصد و کسب حد نصاب علمی برابر 90 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده برای ورود به دوره کارشناسی پیوسته و ناپیوسته؛ دانش‌آموخته رتبه اول دوره کاردانی ناپیوسته در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی پس از چهار نیمسال تحصیلی و کسب حد نصاب علمی برابر 90 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده مشمول آیین‌نامه می‌شوند.

 

همچنین برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته برگزیدگان رتبه‌های اول تا سوم المپیادهای علمی دانشجویی با معرفی دبیرخانه المپیاد و کسب حد نصاب علمی برابر 80 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده (در همان رشته آزمون)؛ دانشجویان نمونه کشوری (در دوره کارشناسی) با معرفی معاونت دانشجویی وزارت و کسب حد نصاب علمی برابر 90 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده؛ رتبه‌های اول تا سوم نهایی جشنواره‌های معتبر علمی (از قبیل خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی) در دوره کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته، با مشارکت حداقل 30 درصد و کسب حد نصاب علمی برابر 90 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده؛دانش‌آموخته رتبه اول دوره کارشناسی پیوسته در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی ظرف مدت حداکثر هشت نیمسال تحصیلی و کسب حد نصاب علمی برابر 90درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده؛ دانش‌آموخته رتبه اول دوره کارشناسی ناپیوسته در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی ظرف مدت چهار نیمسال تحصیلی و کسب حد نصاب علمی برابر 90 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده؛ دانش‌آموخته رتبه اول کارشناسی دوره‌های نیمه حضوری و مجازی در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی ظرف مدت حداکثر چهار نیمسال تحصیلی برای دوره کارشناسی ناپیوسته و هشت نیمسال تحصیلی برای دوره کارشناسی پیوسته و کسب حد نصاب علمی برابر 90 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده مشمول تسهیلات آیین‌نامه جدید می‌شوند.

 

شرایط معرفی دانش‌آموختگان دوره کارشناسی ارشد در آزمون دکترا

 

بر این اساس دانش‌آموختگان دوره کارشناسی ارشد بدون شرکت در آزمون نیمه متمرکز دوره دکترای تخصصی از یکی از دو طریق ذیل می‌توانند به دانشگاه‌ها معرفی شوند: دانش‌آموختگانی که به لحاظ میانگین کل دوره با احتساب نمره پایان‌نامه (دفاع از پایان‌نامه با درجه عالی) جزء رتبه‌های اول تا سوم دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند، در صورت داشتن یکی از شرایطی شامل دارا بودن حداقل دو مقاله مستخرج از پایان نامه، دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان‌نامه، رتبه اول المپیادهای علمی دانشجویی یا آزمون سراسری کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه، دارندگان نشان طلای کشوری المپیادهای دانش‌آموزی (موضوع مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی) دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه؛رتبه‌های اول تا سوم نهایی جشنواره‌های معتبر علمی (از قبیل خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی) در دوره کارشناسی ارشد با مشارکت حداقل 35 درصد، دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان‌نامه می‌توانند بدون شرکت در آزمون کتبی نیمه متمرکز دوره دکترای تخصصی، از سوی سازمان سنجش در قالب چند برابر ظرفیت به دانشگاه‌ها معرفی می‌شوند.

 

گفتنی است، دانش‌آموختگانی که مشمول مقررات دریافت بورس بنیاد ملی نخبگان در دوره تحصیلی دکترای تخصصی هستند، بر اساس ضوابط و معیارهای مصوب وزارت به دانشگاه‌ها معرفی می‌شوند تا در صورت قبول در مصاحبه تخصصی، به صورت مازاد بر ظرفیت تعیین شده پذیرفته و مورد حمایت بنیاد مذکور قرار گیرند.

 

دانشجویان برای اطلاع از شرایط ورود بدون آزمون در مقاطع بالاتر می‌توانند به سایت وزارت علوم به نشانی www.msrt.ir مراجعه کنند.

 

همچنین به گفته قدیمی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی و دبیر شورای هدایت استعدادهای درخشان، آیین‌نامه قبلی استعدادهای درخشان مربوط به سال 86 بود که با توجه به ضرورت‌هایی و تغییر نیازها همچون جدی شدن بحث دکتری و غیره، آیین‌نامه جدید پس از بازنگری ابلاغ شده است که دانشگاه‌ها از مهرماه سال جاری بر اساس آیین‌نامه جدید دانشجو پذیرش می‌کنند.

منبع: ایسنا

به این محتوا امتیاز دهید: 

هنوز رأی ندارید
سیتنا 5
2012-07-15 17:03

افزودن دیدگاه جدید