کد مطلب: 

3303

خنجر فیلم‌ھای غیراخلاقی ماهواره بر شاھرگ جوانان؛ خانواده‌ها مراقب آفت‌ھای ماھواره‌ باشند

خنجر فیلم‌ھای غیراخلاقی ماهواره بر شاھرگ جوانان؛ خانواده‌ها مراقب آفت‌ھای ماھواره‌ باشند

یک کارشناس و محقق مذھبی، گفت: قطعاً تاثیرات منفی برنامه‌ھای غیراخلاقی ماھواره‌ای بر افرادی که اطلاعات مذھبی و دینی آنھا در سطح پایینی است، بیشتر خواھد بود.

به گزارش سیتنا، حجت الاسلام علی بنی صدر کارشناس و محقق مذھبی در گفت‌وگو با خبرنگار برنا اظھار داشت: معمولاً اغلب برنامه‌ھای ماھواره‌ای برای عموم مردم جامعه قابل استفاده نیست. برخی برنامه‌ھا و شبکه‌ھای فارسی زبان به ترتیبی ھستند که مردم ما می‌توانند از آنھا استفاده کنند.

وی در ادامه افزود: برنامه‌ھایی که از شبکه‌ھای فارسی زبان پخش می‌شود، اساساً ارزشی ندارند. این برنامه‌ھا به ھیچ وجه بار معنایی نداشته و فاقد ھرگونه قصد و غرض علمی، فرھنگی، اجتماعی و حتی سیاسی ھستند و به طور کلی وقت گذاشتن برای آنھا قطعاً تلف کردن عمر و زمان است.

این کارشناس مذھبی در ادامه تاکید کرد: این برنامه‌ھای ھجو و بی‌خاصیت ماھواره‌ای معمولا اثرات بسیار مخربی داشته و بعضاً برنامه‌ھایی ھستند که فساد اخلاقی در آنھا به وضوح قابل مشاھده است. تاثیرات منفی ناشی از تماشای چنین برنامه‌ھایی غیر قابل انکار بوده و این اثرات منفی خصوصاً بر جوانان و نوجوانان بیشتر از سایر افراد و بزرگسالان خواھد بود.

حجت الاسلام بنی صدر در ادامه با اشاره به این مطلب که دست‌های از برنامه‌ھای فارسی زبان که از شبکه‌ھای ماھواره‌ای پخش می‌شود، برنامه‌ھای سیاسی است، تصریح کرد: چنین برنامه‌ھایی در مواجھه با نظام و انقلاب و ارزش‌ھای سیاسی ماست و با توجه به اینکه سابقه آنھا برای ما روشن است، قطعاً از جانب دشمنان ایران و نظام و دشمنان انقلاب تغذیه شده و بودجه آن در دولت‌ھای غربی تصویب و تامین می‌شود.

وی در در ادامه تاکید کرد: چیزی که در این شبکه‌ھا بسیار واضح و بارز است، دروغ و دروغ پردازی است. اما متاسفانه اخیراً شبکه‌ھایی ایجاد شده که ھجمه دینی بر افراد وارد کرده و بر اعتقادات ما تاثیر گذارند. شبکه‌ھایی که به زبان فارسی طراحی شده و تبلیغ مسیحیت می‌کنند و بودجه‌ھای آنھا از طریق نظام‌ھای استکباری تامین می‌شود.

این کارشناس مذھبی در ادامه تاکید کرد: ھدف چنین شبکه‌ھایی تبلیغ ادیانی مثل بھاییت و به طور گسترده وھابیت است که ھدف آنھا عقاید مسلم شیعیان خواھد بود.

بنی صدر افزود: مساله‌ای که در این برنامه‌ھا بارز و واضح است، تخریب و سست کردن اعتقادات مسلمین و شیعیان است. قطعاً تاثیرات منفی چنین برنامه‌ھایی بر افرادی که اطلاعات مذھبی و دینی آنھا در سطح پایینی است، بیشتر خواھد بود.

وی در پایان با اشاره به این نکته که متاسفانه عده‌ای از مردم از این برنامه‌ھا استقبال می‌کنند، تاکید کرد: به ھر ترتیب مسئولین باید تصمیمی قطعی در این مورد بگیرند و ھمچنین خانواده‌ھا نیز باید دقت داشته باشند و مراقب آفت‌ھایی که در اطراف ما وجود دارد، باشند.

انتهای پیام

به این محتوا امتیاز دهید: 

هنوز رأی ندارید
سیتنا 5
2012-07-22 20:52

افزودن دیدگاه جدید