کد مطلب: 

5138

چند درصد از مردم تهران ماهواره می‎بینند؟

چند درصد از مردم تهران ماهواره می‎بینند؟

سیتنا citna.ir - در دنیای امروز شاهد رشد فوق العاده فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی می باشیم. استفاده روزافزون از این فناوری ها، مرزهای سخت افزاری بین کشورها را از بین برده و وسایل ارتباطی جدید توانسته اند زمان و فاصله را بین جوامع مختلف حذف نمایند. امواج ماهواره با عبور از موانعی که دولت ها طراحی می کنند نسبت به تغییر ذهنیت شهروندان عمل می کنند و این گونه باعث تضعیف اقتدار دولت ها می شوند. دشوار بودن کنترل امواج ماهواره باعث شده است که حجم وسیعی از برنامه های برون مرزی به فضای فکری جوامع وارد گردد و بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی تاثیر گذارد و باعث هدایت افکار عمومی گردند.

از آسیب های جدی برای فرهنگ کشورهای جهان اسلام( از جمله ایران) همین تهدید وسایل ارتباطی جدید است که به گونه ای غیر قابل کنترل به دنبال دست یابی به فرهنگ یکسانی در کل جهان اند که بیشتر متاثر از فرهنگ غربی است و در تقابل و تضاد کامل با ارزش های فرهنگی این کشورها می باشد. تحمیل ناخواسته ارزش ها و باورهای غربی( بوسیله ماهواره و اینتنرنت) باعث دوری جوانان از هویت اسلامی و ایرانی خود می شود و آنان را از نظر ذهنی کاملاً وابسته به غرب خواهد ساخت. در این وضعیت، جوانان نمی توانند با نسل قبل خود ارتباط صحیحی برقرار نمایند و جامعه در چنین حالتی به سمت تضاد و تقابل پیش می رود و جوانان یا فرهنگ غربی را می پذیرند و یا دچار بحران هویتی می شوند.

در جمهوری اسلامی ایران، تلویزیون مهم ترین رسانه ای است که برای انتقال پیام های دینی، تربیتی و فرهنگی به کار گرفته می شود. از این رو می توان گفت که تلویزیون در خط مقدم مبارزه با تهاجم رسانه ای دشمن قرار دارد و بنا به همین دلیل رسالت صدا و سیما در انتقال ارزش های اسلامی ایرانی بسیار حیاتی و تاثیر گذار می باشد.

بررسی وظایف صدا و سیما
با بررسی قوانین مرتبط با وظایف صدا و سیما به خوبی می توان متوجه شد که در جای جای قوانین و اساسنامه این نهاد، به مسئولان و مدیران این نهاد اهتمام به آزادی‏ بیان و نشر افکار، دوری از تنگ نظری، انعکاس نظرات مختلف، پذیرش انتقادات و نظرات سازنده مردم، ایفای نقش به عنوان کانال ارتباطی مطمئن بین مردم و مسئولین، منعکس‌کننده صدیق وقایع و رویدادهای مهم اجتماعی و ... تاکید شده است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل یکصد و هفتاد و پنجم درباره صدا و سیما آمده است که صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، باید آزادی‏ بیان و نشر افکار با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ و مصالح‏ کشور را تامین نماید. برخی از خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیما که مرتبط با نحوه مدیریت صدا و سیما می باشد در ادامه آورده شده است:

ماده ۵ - صدا و سیما باید به مثابه یک دانشگاه عمومی به گسترش آگاهی و رشد جامعه در زمینه‌های گوناگون مکتبی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ‌اقتصادی و نظامی کمک نماید.
ماده ۷ - صدا و سیمای جمهوری اسلامی متعلق به تمامی ملت است و باید منعکس‌کننده زندگی و احوال تمامی اقوام و اقشار مختلف کشور باشد.
‌ماده ۹ - پذیرش انتقادات و نظرات سازنده مردم و ایجاد رابطه متقابل با جامعه و منظور داشتن این وسیله به صورت جزیی از کل نظام اجتماعی‌جهت غنی کردن برنامه‌ها و نفی تأثیر یک جانبه.
‌ماده ۱۶ - صدا و سیما با حضور دائمی خود در جامعه باید همواره منعکس‌کننده صدیق وقایع و رویدادهای مهم اجتماعی باشد و واقعیت¬ها را به‌اطلاع مردم برساند.
ماده ۱۸ - صدا و سیما موظف است آخرین اخبار و اطلاعات صحیح و مهم کشور و جهان را که مفید و مورد نظر اکثریت مردم باشد، به صورتی‌کوتاه و گویا منتشر نماید.
همانطور که ملاحظه می شود اساسنامه این سازمان، مدیران رسانه ملی را توصیه به بحث و گفتگوی آزاد، داشتن نگاه جامع، دلسوزانه و سازنده امر نموده است اما متاسفانه شاهد هستیم چنین رویکردی بر صدا و سیما حاکم نمی باشد.

نگاهی آماری به کاهش مخاطبان صدا و سیما
در طول حدوداً یک دهه اخیر، عملکرد صدا و سیما تنها به لحاظ سخت افزاری مثبت بوده است. رشد کمی شبکه های داخلی و خارجی به موازات راه اندازی شبکه های تخصصی را باید قابل تقدیر دانست اما صدا و سیما به لحاظ تولید محتوا، جذب و اقناع مخاطب با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می کند. در طول چند سال اخیر، متاسفانه باید اذعان نمود که صدا و سیما عرصه و صحنه را به برخی رسانه های برون مرزی واگذار نموده است. پژوهش هایی که در این باره انجام شده است نیز نشان دهنده ضعف تلویزیون به لحاظ جذب مخاطب می باشد و عملکرد رسانه ملی باعث شده است تا جامعه به سمت شبکه های فارسی زبان برون مرزی سوق داده شود. برخی از این آمار و پژوهش ها در ادامه آورده شده است:

- نظرسنجی صدا و سیما در سال ۱۳۸۹ نشان می دهد که مخاطبان ماهواره در تهران، نسبت به یک سال گذشته افزایش معناداری پیدا کرده اند. در سال ۸۹، ۴/۴۵ درصد از مردم تهران بیننده ماهواره بودند که نسبت به سال قبل از آن ۱۰ درصد رشد پیدا کرده اند. از این مقدار ۹/۴۰ درصد بیننده شبکه های فارسی زبان بوده اند و ۱۴ درصد فقط شبکه های خارجی را تماشا می کنند. با این وجود ۶/۵۰ درصد از پرسش شوندگان گفته بودند که ماهواره با فرهنگ ما سازگاری ندارد و ۸/۳۴ درصد مخالفت کردند و معتقد بودند که ماهواره منطبق با فرهنگ جامعه می باشد( پایگاه اطلاع رسانی اداره کل روابط عمومی صدا و سیما، ۱۳۸۹).

- در مورد اقبال جوانان به رسانه های داخلی یا ماهواره، نتایج تحقیقی که توسط سازمان ملی جوانان انجام شده است نشان می دهدکه، در مجموع جوانان برنامه ها و عملکردهای صدا و سیما را قابل قبول نمی دانند. در عین حال پاسخ های آنان به سوالات مختلف حاکی از گرایش های مثبت و منفی گوناگون به هر بخش از برنامه ها و عملکردهای صدا و سیما است. نیمی از جوانان معتقدند که افزایش شبکه های تلویزیونی در برآورده کردن انتظارات جوانان موثر بوده است، اما ۶۷ درصد آنان معتقدند که این تغییرات نتوانسته است گرایش جوانان به ماهواره را کاهش دهد. مشکل دیگر این است که ۶۵ درصد جوانان معتقدند تصویری که صدا و سیما از زندگی مردم ارائه می دهد واقعی نیست. ۷۳ درصد آنها گله مند از فقدان تنوع لازم در برنامه های رادیو و تلویزیون در ایران هستند و ۶۴ درصد آنان می گویند که صدا و سیما در انعکاس مسائل و مشکلات جامعه عملکرد مناسبی نداشته است. کمی بیش از نیمی از جوانان بر این باورند که صدا و سیما در پخش اخبار موجب گرایش های مردم به رسانه های بیگانه شده است. ۶۰ درصد جوانان می گویند که اگر امکان استفاده از ماهواره را داشته باشند ترجیح می دهند برنامه های تلویزیونی سایر کشورها را تماشا کنند. ۵۳ درصد آنان معتقدند که صدا و سیما در مقابله با تهاجم فرهنگی غرب عملکرد قابل قبولی نداشته است و نکته دیگر آنکه ۵۷ درصد جوانان برنامه های صدا و سیما را شادی بخش و نشاط آفرین نمی¬دانند. ۴۵ درصد جوانان نیز برای دسترسی به اخبار و اطلاعات به رسانه های کشورهای بیگانه روی می آورند( هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۸۶).

- پژوهش دیگری که با جامعه آماری ۴۰۰ نفر از شهروندان ۱۵ سال به بالای ساکن در مناطق مختلف تهران که مخاطب تلویزیون های ماهواره ای فارسی زبان بوده اند به عمل آمده است نشان می دهد که نارضایتی از رسانه ملی و کسب اطلاعات سیاسی( بالاتر از عواملی چون انگیزه های آموزشی، فرار از واقعیات زندگی روزمره و الگو گرفتن برای سبک زندگی) از دلایل اقبال به سمت ماهواره و شبکه های فارسی زبان برون مرزی بوده است.

معیار نارضایتی از تلویزیون شامل عدم جذابیت برنامه های صدا و سیما، عدم انطباق برنامه ها با نیازهای روحی و اقتضائات سنی، تکراری و غمگین بودن برنامه ها و ... می شد در حالی که کسب اطلاعات سیاسی مشتمل بر اطلاع از اخبار بدون سانسور، آگاهی از نظرات کشورهای دیگر راجع به اتفاقات جامعه ایران، مطلع شدن از آخرین اخبار سیاسی و ... بوده است (شهابی، جهانگردی، ۱۳۸۷).

- تحقیق دیگری که در سطح تهران با جامعه آماری ۳۳۰ نفر از مناطق ۲۲ گانه انجام شده است نیز تائید کننده وضعیت نه چندان مطلوب صدا و سیما در زمینه جذب مخاطب می باشد. در این تحقیق نزدیک به ۶۹ درصد از پاسخگویان اعلام نموده اند که دارای ماهواره و حدود ۳۱ درصد فاقد ماهواره بوده اند. نتیجه نویسنده این تحقیق از پاسخ به سئوال « شما اخبار و وقایع اخیر را که در پی انتخابات ریاست جمهوری پیش آمد از چه طریقی دنبال می کردید؟» این بوده است که شبکه های ماهواره ای از اقبال بیشتری به نسبت سایر رسانه ها برخوردار بوده اند و میزان روی آوری مردم به صدا و سیما در این وقایع در شهر تهران کاهش یافته است. این بررسی همچنین نشان می دهد که بیش از ۳۹ درصد از پاسخگویان( که بیشترین گروه نیز می باشند) از شبکه فارسی بی بی سی استفاده می کنند و نزدیک به ۲۳ درصد از پاسخگویان به صدای آمریکا گرایش داشته اند. طبق یافته های این پژوهش اطمینان به صداوسیما به نسبت سایت های اینترنتی و شبکه های ماهواره ای به شکل محسوسی کمتر شده است( ربیعی، اسماعیلی، ۱۳۸۹).

رهبر معظم انقلاب نیز در چندین نوبت نسبت به برنامه های صدا و سیما صحبت نموده اند که نشان دهنده این است که ایشان نیز نسبت به وضعیت فعلی چندان رضایت ندارند. از جمله این که رهبر انقلاب در دیدار جمعى از نخبگان علمى کشور در شهریورماه ۱۳۸۸ راجع به عملکرد صدا و سیما می فرمایند:
« این را هم شما خیال نکنید که حالا بنده چون رئیس صدا و سیما را انتخاب می کنم، همه‌ برنامه‌هاى صدا و سیما را مى‌آورند، دانه دانه بنده نگاه کنم، امضاء کنم. نخیر، از خیلى از برنامه‌هاى صدا و سیما بنده راضى هم نیستم…». ایشان در دیدار با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز می فرمایند: « من از عملکرد صدا و سیما دفاع نمی کنم و اشکال وارد است و خیلی هم برای این موضوع وقت می گذارم. من به مسؤولان صدا و سیما خیلی تذکر می دهم، ولی با همۀ این تذکرات دردمندانه، این خروجی صدا و سیماست».

واکاوی علل ضعف عملکرد صدا و سیما
آن چه که با قاطعیت می توان گفت این است که ضعف عملکرد صدا و سیما، باعث جذب مردم( به خصوص نسل جوان) به سمت کانال ها و شبکه های ماهواره ای شده است. نتیجه این روند سبب می شود که سبک زندگی و افکار نسل جوان بر اساس ارزش های غربی شکل بگیرد و این به معنای واقعی کلمه، بزرگترین ضربه را به نحوه جامعه پذیری افراد می زند و دوری جوانان و نوجوانان از هویت اسلامی ایرانی را در پی دارد.

حال سوالی که مطرح می شود این است که ضعف صدا و سیما از کجا نشات می گیرد؟ و آیا اصولا ً صدا و سیما توانایی و قابلیت این را دارد که از ریزش مخاطبین خود نه تنها جلوگیری نماید، بلکه به عنوان رسانه ای مهم و تاثیرگذار در جایگاه فرایند جامعه پذیری و انتقال ارزش های اسلامی به تک تک افراد جامعه قرار گیرد؟ آیا رسانه ملی می تواند با افزایش مخاطبان خود باعث بی رونق نمودن کانال ها و شبکه های ماهواره ای گردد؟

به نظر می رسد مدیریت رسانه ملی گرفتار نوعی سکون و بی تحرکی شده است که نه تنها عاجز از پاسخگویی مناسب به وقایع و اتفاقات روزمره می باشد( نمونه بارز آن را می توان در زمان زلزله استان آذربایجان شرقی دید که صدا و سیما به‌جای انعکاس زلزله به پخش برنامه های روتین خود ادامه می دهد) بلکه فاقد توانایی اثرگذاری و جهت دهی به ذائقه و سلیقه مخاطب در آینده نیز می باشد. بنا به وجود همین شرایط می باشد که کمتر شاهد نوآوری های مثبت برای جذب و اقناع مخاطب از طرف رسانه ملی می باشیم.

دلیل دیگر رویکرد تنگ نظرانه حاکم بر صدا و سیما می باشد که از حضور بسیاری از اساتید و نخبگان در این رسانه جلوگیری می شود. کارشناسانی که جزء نخبگان دلسوز و دغدغه مند نظام هستند که منادی پیامهای اصیل انقلاب اسلامی نیز هستند اما به دلیل اعمال سلیقه های نابجا از حضور در این رسانه باز مانده اند. نتیجه این رویکرد محافظه کارانه رسانه ملی باعث شده است که از هرگونه بحث و گفتگوی چالشی دوری گردد و ما شاهد نیستیم که صدا وسیما محل تضارب افکار و نظریات مختلف برای شناسایی نقاط قوت و ضعف سیاست های مختلف مملکت باشد. تنها در صورت به کارگیری چنین سیاست هایی می باشد که رسانه ملی نه تنها به مخاطب خود احترام می¬گذارد بلکه باعث ارتقای رشد و آگاهی او نیز می گردد.

نکته دیگر این است که برنامه‌های سازمان صداوسیما به ابلاغ و ترویج پیام‌های آموزشی، تربیتی و اعتقادی به صورت ظریف و نامحسوس کمتر توجه نشان داده‌اند. در این بین نگاهی به عملکرد بی بی سی فارسی می تواند برای ما راهگشا باشد که البته این نکته به معنای تقلید و کپی برداری صرف از این شبکه نمی باشد. این رسانه با برخورداری از شناخت کافی نسبت به حساسیت ها و مشخصات اقلیم جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایرانی تجدید نظری اساسی در محتوا و سبک برنامه های خود نموده است و همین مسئله موجب شده است تا تاثیرات تبلیغی آن در مقایسه با رسانه های مشابه دیگر پیچیده تر، خزنده تر، عمیق تر و طولانی تر باشد( محمد خانی، فتحی، ۱۳۹۰).

وجود برنامه هایی موفق ولی متاسفانه اندک مانند نود، پارک ملت، پایش و ... که با استقبال مخاطبان روبه رو شده اند نشان دهنده این است که رسانه ملی قابلیت دارد که باعث جذب قشرهای مختلف مردم به رسانه ملی گردد، به شرط آن که مدیران رسانه ملی از رویکرد محافظه کارانه و تنگ نظرانه خود دوری گزینند، از سلائق و نظرات مختلف استفاده نمایند، دغدغه جدی نقد وضع موجود برای نیل به وضع مطلوب را داشته باشند و به تقویت تولیدات رسانه ای خود باور داشته باشند.

نتیجه گیری
صدا و سیمای جمهوری اسلامی در خط مقدم جبهه جنگ نرمی که دشمن علیه ما تدارک دیده است قرار دارد. اما متاسفانه عملکرد صدا و سیما در این زمینه چندان مطلوب نبوده است و از انگیزه های مهم اقبال مردم به کانال ها و شبکه های ماهواره ای، عملکرد ضعیف خود صدا و سیما بوده است. تداوم رشد استفاده از کانال های ماهواره ای توسط مردم، واقعیتی گریز ناپذیر است که به مثابه تهدیدی برای فرهنگ کشور می باشد.

دشوار بودن کنترل امواج ماهواره ای باید باعث شود که صدا و سیما رویکرد فعالانه ای در قبال وقایع جامعه و جهان داشته باشد و تلاش نماید تا عرصه را از رسانه های فارسی زبان برون مرزی که در راستای کشورهای میزبان خود فعالیت می نمایند بگیرند. صدا و سیما باید آن چنان قدرت نرم افزاری خود را تقویت نماید که ضمن اقناع مخاطب و انتقال ارزش های دینی، به مرجع مورد اطمینان مردم در زمینه کسب خبر، افزایش آگاهی و ... تبدیل گردد.

صدا و سیما در نظام جمهوری اسلامی باید قادر باشد که با توجه به قدرت بالای نرم افزاری نظام و با تاکید بر ایدئولوژی و هویت اسلامی و میراث فرهنگی مشترک زمینه افزایش امنیت اجتماعی و ایجاد سبک زندگی واقعی متناسب با ارزش های اسلامی را فراهم نماید. در این راه تاکید بر به کارگیری شیوه‌های نوین تبلیغی، پرهیز از سطحی‌نگری به مبانی فرهنگی و دینی، ارتباط مستمر و برنامه‌ریزی شده با حوزه‌های علمیه و دانشگاه ها، مخاطب شناسی و برنامه ریزی منطبق با گروههای خاص، نقد وضعیت موجود برای نیل به وضعیت مطلوب، خروج از دایره تنگ نظری و استفاده از نخبگان با اندیشه های متفاوت برای بهره گیری از نظرات کارشناسی آنان اهمیت فراوانی دارد.
* سایت الف

منابع
- پایگاه اطلاع رسانی اداره کل روابط عمومی صدا و سیما(۱۳۸۹). افزایش مراجعه به ماهواره در نظرسنجی صدا و سیما. ۲۵ خرداد ماه. دسترسی در:
http://pr.irib.ir/newss.php?newsid=۴۹۴۷۲&newstype=۱&lang=p.

- ربیعی، علی. اسماعیلی، معصومه(۱۳۸۹). مطالعۀ پیمایشی دربارة اعتبار رسانه¬های خبری در میان شهروندان تهرانی در جریان تحولات اجتماعی قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸. فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال ششم، شماره ۱۹، تابستان.

- شهابی، محمود. جهانگردی، مجتبی(۱۳۸۷). خاستگاه اجتماعی الگوهای استفاده از تلویزیون¬های ماهواره ای فارسی زبان در میان مخاطبان تهرانی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، شماره ۲، تابستان.

- محمدخانی ملکوه، محمد. فتحی، ابراهیم(۱۳۹۰). بررسی محتوای برنامه های شبکه تلویزیونی ماهواره ای بی بی سی فارسی. فصلنامه نامه پژوهش، شماره۴۵، بهار.

- هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی(۱۳۸۶). ارزیابی تحلیلی وضعیت فرهنگی کشور؛ چکیده، نتایج، و پیشنهادات، چاپ اول، تهران: نشر شورای عالی انقلاب فرهنگی.

به این محتوا امتیاز دهید: 

هنوز رأی ندارید
سیتنا 5
2013-01-07 14:15

دیدگاه‌ها

تصویر علی
اولا باید بدونیم بدلابل .... ما یه ملت افسرده ای هستیم لذابه برنامه های زیادی با تنوع بالا و بخصوص شاد نیاز داریم اما متاسفانه صدا سیما این نیاز رو براورده نمیکنه بنظر من یکی از اشکالاتی که وارده هیچ استانداردی برای نصیحت کردن وجود نداره ما الان جهت مصرف برق :نان:اب:بنزین وغیره الگوی مصرف داریم اما هیچکس جهت سخنرانی خیچ الگویی تعریف نکرده و هرکسی بصرف حرف خدایی زدن حق داره ساعتها تو تلوزیون و رادیو سخنرانی کنه واقعا تعداد و ساعت سخنرانی وتحلیل هایی رو که پخش میکنید در هفته بشمارید واثر گذاری انهارو هم بسنجید بگذریم که اکثرا تکراری وصرف انجام تکلیفن واتلاف بودجه
ارسال شده توسط علی در 11 دى 48 - 04:03
تصویر ها حالا
چه درصدهایی ، عجبا
ارسال شده توسط ها حالا در 11 دى 48 - 04:03
تصویر ناشناس
آقای ضرغامی باید برود.
ارسال شده توسط ناشناس در 11 دى 48 - 04:03
تصویر علی
با سلام راه اندازی این همه شبکه های استانی که عمدتا برنامه های جالبی هم ندارند فایده ای برای جذب مخاطب ندارد. اگر دستتان می رسد به صدا و سیما این پیشنهاد را بدهید: مردم ما چند دسته اند و هر کدام سلیقه خاصی دارند. یک شبکه فقط و فقط ورزشی، یک شبکه فقط وفقط پزشکی، یک شبکه فقط و فقط مستند های مختلف و جذاب و.... راه اندازی شود. شاید بگویند داریم، بله دارند ولی به هر بهانه ای برنامه های مربوطه را عوض می کنند طوری که مخاطب تمایل به گشتن در شبکه های مختلف پیدا می کند. مثلا یک روز عید است، به بهانه عید پخش ورزشی یا مستند حذف و یا کم می شود. در حالی که شبکه ورزش فقط باید ورزشی پخش کند و هیچ کاری به اینکه عید است یا ایام عزا، نداشته باشد. این قضیه اگر برای شبکه های اختصاصی(ورزشی، مستند ، پزشکی و ...) رعایت شود، بیننده ها عمدتا جذب خواهند شد. البته اطلاع رسانی در شبکه های عمومی در این خصوص بسیار بسیار موثر است
ارسال شده توسط علی در 11 دى 48 - 04:03
تصویر میترا
بنظر من اگر صدا و سیما برنامه های شاد و خوب بسازه، فیلمهای خوب پخش کنه و روحیه مردم را عوض کنه، به خدا ماهواره میره کنار
ارسال شده توسط میترا در 11 دى 48 - 04:03
تصویر ناشناس
در زمان‌هاي دور امكان استفاده از اخبار صدا و سيما به دليل اين كه برخي واقعي و برخي ساختگي بود، وجود نداشت ولي خوشبختانه چند سالي است كه عملا با يك ترفند ساده مي‌توان با استفاده از اخبار صدا و سيما به واقعيت‌هاي كشور و دنيا پي برد
ارسال شده توسط ناشناس در 11 دى 48 - 04:03
تصویر ناشناس
آقاي ضرغامي بايد بازهم تقدير شوند!!!!!
ارسال شده توسط ناشناس در 11 دى 48 - 04:03
تصویر ناشناس
به نظر من برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی از لحاظ تنوع و کیفیت قابل قبول است و مهمترین عاملی که باعث میشه افراد از شبکه های ماهواره ای استفاده کنند، بدون تعارف بحث س.... البته نه به این معنا که همه کسانیکه از ماهواره استفاده می کنند دنبال شبکه های س... هستند، بلکه اکثر شبکه های به ظاهر سالم ماهواره ای هم به گونه ای مروج آزادی جنسی و لاابالی گری هستند، نکته ای که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی بطور کلی و به درستی سانسور میشه. البته دلایل دیگری همچون کسب اطلاعات و اخبار هم عاملی است که بسیاری را به استفاده از ماهوار می کشاند اما مهمترین عامل تا آنجایی که بنده برداشت کرده ام همان لذت های آنی و زودگذری است که در شبکه های ماهواره ای برای مخاطبین نمایش داده می شود. لازم به ذکر است که معنای س... تنها فیلم های مستهجن نیست بلکه همینکه اکثر شبکه های فارسی زبان ماهواره ای که اتفاقاً مشتری های زیادی هم در بین استفاده کنندگان از ماهواره دارند، همواره از زنان و دختران بدون پوشش مناسب در برنامه ها و فیلمهای خود استفاده می کنند معنای س... و جذابیت های س.. را می دهد. حتی شبکه های مستند هم که اطلاعات خوبی به مخاطب می دهند از این جذابیت ها بهره می برند. پس مهمترین عامل کاهش مخاطبین صدا و سیمای ایران به خصوص در بین جوانان حذف و سانسور است، گرچه دلایل دیگری هم وجود دارد اما مهمترین دلیل همان است که عرض کردم.
ارسال شده توسط ناشناس در 11 دى 48 - 04:03
تصویر ناشناس
من باشم این صدا و سیما را جمع می کنم و بودجه مفت و مجانی اش را به ارگانهای دیگه اختصاص میدهم چون واقعا اکثر مردم از ماهواره استفاده می کنند و برنامه ها سیما جزء عده قلیلی نگاه نمی کنند!
ارسال شده توسط ناشناس در 11 دى 48 - 04:03
تصویر ناشناس
بیاد داریم که در سالهای اول پس از انقلاب صدا و سیما انعکاس واقعی صدای اقشار مردم بود و نقطه مرجعی برای کسب اطلاعات برای عموم. متاسفانه امروز تبدیل به ابزار سیاسی دولتمردان گردیده وبسیار دور از واقعیات جامعه. بدیهی است با این نحوه مدیریت و صادق نبودن با مردم همه به منابعی به غیر از صدا و سیما مراجعه کنندو صدا و سیما میتواند هم چون کبک سر در زیر برف گذاشته وبه روی مبارک نیاوردکه پس از مدتی مخاطبی غیر از خود مدیران نخواهد داشت.
ارسال شده توسط ناشناس در 11 دى 48 - 04:03
تصویر ناشناس
درصدبينندگان ماهواره را نميشودتعيين كرد چون بيشتر كساني كه ماهواره تماشا ميكنند چنانچه مورد پرسش قرارگيرند داشتن ماهواره را كتمان ميكنند.
ارسال شده توسط ناشناس در 11 دى 48 - 04:03
تصویر ناشناس
نداشتن تنوع در برنامه ها .... شفاف نبودن با مردم در پخش اخبار و آگاهی و نداشتن برنامه های جالب و سرگرم کننده
ارسال شده توسط ناشناس در 11 دى 48 - 04:03
تصویر ناشناس
بدون تعارف و بدلایل متعدد مردم ایران بویژه جوانان هیچگونه علاقه ای به برنامه های خنک و تکراری و کلیشه ای ... صداوسیما ندارند . جامعه امروز دنیا اماده پذیرش برنامه های اینچنینی و انحصاری نمیباشد. منطقی نیست که مردم را مجبور به دیدن برنامه هایی نمود که همه اقشار جامعه را یکدست و همفکر تصور نماییم . صدا وسیما تنها رسانه انحصاری در کشور است ... واجازه فعالیت هم به بخش خصوصی نمیدهد .نگاهی به برنامه های تلویزیونی کشور های عربی مسلمان بیاندازید از جمله ... سوریه وهمچنین عراق -لبنان -فلسطین و همینطور ترکیه .مقابله با ماهواره های فارسی زبان خارجی واصولا ضدیت ومبارزه با این پدیده رسانه ای امروز جهان تاریخ مصرفش گذشته است .
ارسال شده توسط ناشناس در 11 دى 48 - 04:03
تصویر mansour
باسلام رسانه بمعنای واقعی اطلاع رسانی وتنوع(موسیقی)
ارسال شده توسط mansour در 11 دى 48 - 04:03
تصویر ناشناس
باید به عرض برسانم که اینجانب نیز دو سال پیش (پاییز 1389) از 300 دانشجو از شهرهای مختلف و در حال تحصیل در رشته های مختلف نظرسنجی برای یک کار تحقیق بعمل آوردم. طبق داده های به دست آمده 24 درصد این دانشجویان در حین تحصیل (علیرغم اینکه اکثرشان خارج از شهر محل سکونت خود هستند) یا مرنبا به برنامه های ماهواره نگاه می کنند یا از اخبار ارائه شده از این رسانه مرتبا اطلاع می یابند. 86 درصد این عذه در خانه های خود (محل سکونت) دارای ماهواره بودند. 38 درصد به قابل اطمینان بودن اخبار آن تردید وارد می دانند. فقط 14 درصد معتقد به قابل اطمینان بودن برخی از شبکه ها هستند. (نام شبکه ها آورده شده است). 74درصد برنامه های غیر از فارسی را نیز می بینند. (از این درصد) 88 درصد برنامه های ترکیه و آذربایجان را می بینند. 44درصد (از این 74 درصد) معتقدند که احبار برخی از کانالهای ترکیه قابل اعتمادتر از خیلی از کانالهای دیگر (فارسی زبان و غیره) هستند لیکن 22 درصد از این عده به این اخبار به طور نسبتا مرتب نگاه می کنند. اخبار شبکه های داخلی از سوی 65درصد پیگیری می شود. ولی برای 8درصد اینها (کاملا) قابل اطمینان بوده است و ... قابل توجه صدا و سیمای محترم. با تشکر.
ارسال شده توسط ناشناس در 11 دى 48 - 04:03
تصویر ناشناس
حالا فکر کنید یه شبکه جدید هم ساخته اند به نام "تماشا" که کارش اینه که سریالهای تکراری سالهای قبل رو تکرار کنه. مگه همین کار رو شبکه IFILM انجام نمیده. فقط میخواند که آمار شبکه هاشون رو بالا ببرند و در بوق و کرنا کنند و بگند که ما فلان تعداد شبکه داریم. حالا انتظار دارید مردم سمت ماهواره نرند.
ارسال شده توسط ناشناس در 11 دى 48 - 04:03
تصویر مهران
از بس که سانسور و حذف میکنید نتیجه اش میشه همین...! خودم دیدم فیلمی رو که زمانش 150 دقیقه بود تو شبکه نمایش 70 دیقه ای تموم شد...:D
ارسال شده توسط مهران در 11 دى 48 - 04:03

افزودن دیدگاه جدید