مرتضی براری

معاون امور دولت، مجلس و استانهای وزارت ارتباطات در گفت‌وگو با سیتنا:
معاون امور دولت، مجلس و استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: تحول در دانشکده‌ی علمی کاربردی پست و...
اشتراک در مرتضی براری

اشتراک در خبرنامه