فرامرز رستگار

نمایشگاه ITU تلکام بوسان، فرصتی مغتنم برای مذاکرات بین المللی شرکت‌ها بود/ مشکل اصلی ما فناوری نیست، بلکه باید نگاه‌های بین المللی و برندسازی را شکل دهیم
دبیر و عضو هیات مدیره‌ی سندیکای صنعت مخابرات ایران:
دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران، حضور در نمایشگاه‌های بین المللی از جمله نمایشگاه ITU تلکام بوسان کره جنوبی...

صفحه‌ها

اشتراک در فرامرز رستگار

اشتراک در خبرنامه