صنعت مخابرات

صنعت مخابرات کشور نیازمند حمایت معنوی پررنگ دولت است/ تحریم‌ها، صنعت مخابرات ما را در مرز خطر قرار نخواهد داد/ قاره آفریقا برای توسعه بازار شرکت‌های مخابراتی کشورمان مناسب است
رییس هیات مدیره شرکت موج آینده فرافن در گفت وگوی ویژه با نسل چهارم:
"تحریم‌ها فقط از سوی آمریکا نیست و همه دنیا به صورت محسوس و نامحسوس به اشکال مختلف ما را تحریم کرده‌اند...
اشتراک در صنعت مخابرات

اشتراک در خبرنامه