تلفن همراه

فعلا تلفن همراه نخرید!
رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور، گفت: از حدود چهار ماه پیش شاهد افزایش قیمت ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت گوشی بوده‌...

صفحه‌ها

اشتراک در تلفن همراه

اشتراک در خبرنامه