شهاب خدامرادی

ایمنی با کمک هوشمندسازی
حمل‌ونقل، به عنوان وسیله‌ای برای جابجایی کالاها و مردم بین مکان‌های مختلف، یک عنصر اساسی در جامعه مدرن است...
اشتراک در شهاب خدامرادی