کد مطلب: 

291750
مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛

۱۰ ایراد شورای نگهبان به فصل فناوری اطلاعات برنامه هفتم توسعه

اصلاحات پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادات شورای نگهبان پیرامون فصل فناوری اطلاعات (۱۳) لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مطرح شد.
۱۰ ایراد شورای نگهبان به فصل فناوری اطلاعات برنامه هفتم توسعه

به گزارش سیتنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی درباره فصل ۱۳ لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از شورای نگهبان تاکید کرده است ایرادات شورا نگهبان با اصلاحات پیشنهادی، قابل رفع هستند.

برنامه‌های پیشرفت کشور، ریل گذاری تقنین در طول سالهای برنامه هستند. برنامه هفتم پیشرفت مصوبه مجلس در تاریخ اول آذرماه ۱۴۰۲ با ایرادها شورای نگهبان مواجه شده است و با توجه به سوابق موضوع، سوال این است که چگونه می‌توان ایرادها شورای نگهبان را با لحاظ حداکثری اراده مجلس، رفع کرد.

فصل ۱۳ لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با موضوع فناوری اطلاعات مرتبط است.

جدول مصوبات لایحه برنامه هفتم، ایرادات شورای نگهبان و متن پیشنهادی جهت رفع ایراد

۱۰ ایراد شورای نگهبان به فصل فناوری اطلاعات برنامه هفتم توسعه

۱۰ ایراد شورای نگهبان به فصل فناوری اطلاعات برنامه هفتم توسعه

۱۰ ایراد شورای نگهبان به فصل فناوری اطلاعات برنامه هفتم توسعه

۱۰ ایراد شورای نگهبان به فصل فناوری اطلاعات برنامه هفتم توسعه

۱۰ ایراد شورای نگهبان به فصل فناوری اطلاعات برنامه هفتم توسعه

۱۰ ایراد شورای نگهبان به فصل فناوری اطلاعات برنامه هفتم توسعه

۱۰ ایراد شورای نگهبان به فصل فناوری اطلاعات برنامه هفتم توسعه

بخشی از ایرادات شورای نگهبان به به‌کار بردن عبارت غیرفارسی و مغایرت با اصل ۱۵ قانون اساسی مربوط می شده است که در این جدول درج نشده است.

انتهای پیام

به این محتوا امتیاز دهید: 

هنوز رأی ندارید
سیتنا 5
2024-03-02 09:03

افزودن دیدگاه جدید