کد مطلب: 

2912

خسرو رفیعی دبیر انجمن روابط عمومی ایران شد

با تصویب اعضای هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران، خسرو رفیعی به عنوان دبیر جدید این انجمن تعیین شد.

به گزارش سیتنا، اعضای هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران در جلسه مورخ 24 خردادماه 1391 با قدردانی از امیرعباس تقی پور، خسرو رفیعی را به عنوان دبیر جدید انجمن انتخاب کردند.

در این نشست، تقی پور نیز از حسن اعتماد اعضای هیات مدیره و اعضای انجمن قدردانی و اظهار امیدواری کرد، بیش از گذشته برای تحقق اهداف انجمن فعالیت کند. تقی پور از 16 دیماه 1389 دبیر انجمن روابط عمومی ایران بود.

بر اساس مصوبه دیگر هیات مدیره انجمن مقرر شد در جلسه آتی هیات مدیره در ارتباط با رئیس، خزانه دار  و مدیرمسؤول جدید ماهنامه انجمن نیز تصمیم گیری شود.

نظم دهی بیشتر به امور اداری انجمن و لزوم پرهیز از تصمیم گیری های انفرادی هر یک از اعضای هیات مدیره از تصمیمات دیگر این جلسه بود.

بر اساس یکی دیگر از تصمیمات اتخاذ شده مقرر شد کلیه دوره های آموزشی انجمن در وزارتخانه ها و سازمان ها پس از تأیید هیات مدیره قابلیت اجرایی داشته باشد.

تأکید بر اجرای دستور العمل اساسنامه، مبنی بر اینکه غیبت بیش از سه جلسه اعضای هیات مدیره موجب مستعفی شناخته شدن آن عضو خواهد شد از دیگر مصوبات جلسه بود.

همچنین اعضای هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران از موفقیت های مهندس ناصر رزاق منش در جشنواره اخیر وزارت راه و شهرسازی تقدیر نموده و به ایشان تبریک گفتند.

درخواست مؤسسه کارگزاران روابط عمومی مبنی بر حمایت انجمن از برگزاری کنفرانس بین المللی کارگزاران مسلمان روابط عمومی نیز مطرح و حاضران در جلسه به اتفاق آراء، با آن موافقت کردند.
انتهای پیام

به این محتوا امتیاز دهید: 

هنوز رأی ندارید
سیتنا 5
2012-06-14 11:19

افزودن دیدگاه جدید