کد مطلب: 

269510
ستاری: شرکت‌های بزرگ در نوآوری‌های حوزه غذا نقش‌آفرینی می‌کنند
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت: ورود سرمایه‌گذار بخش خصوصی، حضور بازیگران کلیدی، صنایع و شرکت‌های بزرگ به حوزه غذا از لازمه‌های تحقق این پهنه نوآوری است و شرکت‌ها می‌توانند با ورود به این حوزه، تحقیق و توسعه فعالیت‌های خود را به کمک این شرکت‌ها تحول ببخشند.
سورنا ستاری

به گزارش سیتنا، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی ضمن بازدید از مرکز نوآوری غذا (سیلو)، از بخش های در حال توسعه بازدید کردند.

سورنا ستاری در بازدید از مرکز نوآوری غذا و آگاهی از روند توسعه فاز دوم این مرکز نوآوری که با همراهی سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی صورت گرفت، با اشاره به اهمیت تامین امنیت غذا به کمک شرکت های دانش بنیان و خلاق گفت: تحقق امنیت غذایی چند سرفصل اصلی در رأس اقدام ها و اولویت های حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار دارد.

ستاری با تأکید بر نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان و خلاق در حوزه کشاورزی، تامین غذا و صنایع وابسته گفت: شرکت های دانش بنیان و خلاق نقش اصلی را در تحقق امنیت غذا، نوآور شدن صنایع غذایی و صنایع وابسته ایفا می کنند. با توجه به این که این شرکت ها، نسبت به ظرفیتشان، در عرضه غذا، کشاورزی و دام حضوری بسیار کم داشته اند، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تمام عزم خود را برای ورود این شرکت ها به حوزه غذا که حوزه ای راهبردی، اقتدارآفرین و حیاتی است، جزم کرده ایم.

ستاری با بیان این که راه اندازی پهنه نوآوری صنعت غذا می تواند زمینه ساز ورود نوآوری شرکت‌های دانش بنیان و خلاق به صنعت غذا و تغذیه باشد، ادامه داد: در قالب تفاهم‌نامه‌هایی که با صنایع مختلف، بخش های اثرگذار و نقش آفرینی از جمله وزارت جهاد کشاورزی داریم،زمینه را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در شرکت های دانش بنیان و خلاق این حوزه فراهم می کنیم. این شرکت ها به فضا و مجالی برای بروز خلاقیت هایشان نیاز دارند که معاونت علمی با حمایت از ایجاد پهنه ها و ناحیه های نوآوری، کارخانه های نوآوری و شرکت‌های خلاق زمینه را برای نقش آفرینی بش خصوصی در اقتصاد دانش بنیان از یک سو و شکوفایی نوآوری شرکت ها برای پیوند به صنایع غذایی را فراهم می کند.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با اشاره به ضرورت صنایع بزرگ و شرکت های بزرگ بخش خصوصی فعال در صنعت غذا برای شکل گیری پهنه نوآوری صنعت غذا گفت: ورود سرمایه گذار بخش خصوصی، حضور بازیگران کلیدی، صنایع و شرکت های بزرگ به این حوزه از لازمه های تحقق این پهنه نوآوری است و شرکت ها می توانند با ورود به این حوزه، تحقیق و توسعه  فعالیت هایشان را به کمک این شرکت ها تحول ببخشند.

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در بازدید از مرکز نوآوری غذا و آگاهی از روند توسعه فاز دوم این مرکز نوآوری که با همراهی سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی صورت گرفت، با اشاره به اهمیت تامین امنیت غذا به کمک شرکت های دانش بنیان و خلاق گفت: تحقق امنیت غذایی چند سرفصل اصلی در رأس اقدام ها و اولویت های حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار دارد.

ستاری با تأکید بر نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان و خلاق در حوزه کشاورزی، تامین غذا و صنایع وابسته گفت: شرکت های دانش بنیان و خلاق نقش اصلی را در تحقق امنیت غذا، نوآور شدن صنایع غذایی و صنایع وابسته ایفا می کنند. با توجه به این که این شرکت ها، نسبت به ظرفیتشان، در عرضه غذا، کشاورزی و دام حضوری بسیار کم داشته اند، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تمام عزم خود را برای ورود این شرکت ها به حوزه غذا که حوزه ای راهبردی، اقتدارآفرین و حیاتی است، جزم کرده ایم.

ستاری با بیان این که راه اندازی پهنه نوآوری صنعت غذا می تواند زمینه ساز ورود نوآوری شرکت‌های دانش بنیان و خلاق به صنعت غذا و تغذیه باشد، ادامه داد: در قالب تفاهم‌نامه‌هایی که با صنایع مختلف، بخش های اثرگذار و نقش آفرینی از جمله وزارت جهاد کشاورزی داریم،زمینه را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در شرکت های دانش بنیان و خلاق این حوزه فراهم می کنیم. این شرکت ها به فضا و مجالی برای بروز خلاقیت هایشان نیاز دارند که معاونت علمی با حمایت از ایجاد پهنه ها و ناحیه های نوآوری، کارخانه های نوآوری و شرکت‌های خلاق زمینه را برای نقش آفرینی بش خصوصی در اقتصاد دانش بنیان از یک سو و شکوفایی نوآوری شرکت ها برای پیوند به صنایع غذایی را فراهم می کند.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با اشاره به ضرورت صنایع بزرگ و شرکت های بزرگ بخش خصوصی فعال در صنعت غذا برای شکل گیری پهنه نوآوری صنعت غذا گفت: ورود سرمایه گذار بخش خصوصی، حضور بازیگران کلیدی، صنایع و شرکت های بزرگ به این حوزه از لازمه های تحقق این پهنه نوآوری است و شرکت ها می توانند با ورود به این حوزه، تحقیق و توسعه  فعالیت هایشان را به کمک این شرکت ها تحول ببخشند.

حمایت وزارت جهاد کشاورزی از شکل گیری پهنه نوآوری صنعت غذا

در بخش دیگری از این بازدید سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی، با بیان این که ورود نوآوری و فناوری به صنعت غذا به ویژه نان به عنوان یکی از لازمه ها و اولویت های امنیت غذا در اولویت های این وزارتخانه قرار دارد، ادمه داد: وزارت جهاد کشاورزی به جد در پی ورود نوآوری و فناوری به بخش های مختلف صنعت غذا و تحقق زنجیره از مزرعه تا سفره است. در این راه از نقش آفرینی و راه حل های نوآورانه شرکت های دانش بنیان استقبال می کنیم.

ساداتی نژاد، نقش دولت را حمایت گری و عدم تصدی در توسعه صنعت غذا دانست و گفت: با توجه به مردمی سازی یارانه ها فرصت خوبی ایجاد شده است تا نوآوری به صنعت غذا ورود پیدا کند و این حوزه رقابتی شود.

وی ادامه داد: نان یکی از حوزه های نیازمند نوآوری است و موافق هستیم که این حوزه به ناحیه نوآوری غذا تبدیل شود. ایجاد پهنه نوآوری صنعت غذا می تواند به ورود هرچه بیش تر شرکت های دانش بنیان به این صنعت کمک کند و در این مسیر با معاونت علمی و فناوری همراه هستیم.

ایجاد زمینه ها برای شکل گیری پهنه نوآوری صنعت غذایی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری چند خوشه صنعتی کلیدی را در اولویت قرار داده که یکی از آن ها حوزه غذا است. با شکل گیری کارخانه های نوآوری، مرکز و ناحیه های نوآوری و خانه های خلاق و نوآوری تهران در حال تبدیل شدن به یک شهر هوشمند و نوآور است.

سال 1397 بود که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در «سیلوی تهران» واقع در جنوب شهر تهران، مرکز نوآوری صنعت غذا راه اندازی شد. فاز نخست این مرکز در فضایی به مساحت 1400 متر مربع و در مجموع 2100 متر در اختیار واحدهای فناور قرار گفته است و در حال حاضر 800 متر آن در حال به سازی است.

همچنین با حمایت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، مساعدت وزارت جهاد کشاورزی شرکت مدیریت غله و خدمات بازرگانی، قرار است تا سه سوله 1500 متری در مجموع 4500 متر، تغییر کاربری داده، بهسازی شود و به فضای فعالیت شرکت های دانش بنیان و خلاق فعال در حوزه غذا اضافه شود.

با توجه به ظرفیت بالایی که در این محدوده برای تبدیل ایده های نوآورانه به شرکت های توانمند و فناور صنعت غذا وجود دارد، توسعه فاز دوم با تجهیز این سه سوله، در دستور کار قرار گرفته و ۱۱ شتابدهنده و تعدادی از صنایع بزرگ برنامه های خود را ارایه داده اند تا فاز دوم این ناحیه را با مشارکت بخش خصوصی توسعه بدهند.

پلان ایجاد پهنه نوآوری صنعت غذا در مساحت ۱۹0هزار متر مربعی سیلوی تهران طراحی شده است و با توجه به این که این ناحیه، از توان بالقوه برای تامین امنیت غذا و ورود نوآوری ها به این حوزه برخوردار است. ماهیت این سوله بل وسعه ۱۹ هکتار شامل ۲۶ هزار متر مربع انبار است.

انتهای پیام

به این محتوا امتیاز دهید: 

هنوز رأی ندارید
کاربر
2022-06-13 14:29

افزودن دیدگاه جدید