کد مطلب: 

201803
تمرکز مدیریت برند و تبلیغات در روابط عمومی شرکت مخابرات ایران
سخنگوی شرکت مخابرات ایران با تشریح نقش متمایز روابط عمومی با دیدگاه تجاری در سازمان گفت: «روابط عمومی شرکت نقش تاثیرگذاری در ساخت، حفظ و صیانت از شهرت برند، ایفا می کند.»
تمرکز مدیریت برند و تبلیغات در روابط عمومی شرکت مخابرات ایران

به گزارش سیتنا، مهندس محمدرضا بیدخام افزود: «روابط عمومی و امور تجاری مانند دو خط موازی و در راستای اهداف شرکت هستند، به این معنا که که از یک سو، حوزه تجاری محتوای خاص یک سرویس یا محصول را ارائه کرده و از سوی دیگر روابط عمومی با توجه به نوع هدف، کانال انتقال پیام و مخاطبان مرتبط با آن را مهیا و فراهم می‌سازد و به این صورت، روابط عمومی با دیدگاه تجاری کلید می‌خورد.»

بیدخام با تشریح اهمیت روابط عمومی با دیدگاه تجاری، اظهار داشت: «روابط عمومی با دیدگاه تجاری می‌کوشد تا از خواست مشتری و مخاطبان شرکت مطلع شود، اطلاعات دریافتی خود را منطبق بر سلیقه مشتری سازد و با شیوه های توسعه ارتباطات انسانی و ایجاد حس اعتماد متقابل در مخاطب، نظر او را به شرکت جلب کند.»

وی در ادامه خاطرنشان کرد: «شناسایی نیاز مخاطبین، تحقیقات بازار، تبلیغات، پاسخ‌گویی به مشتریان و توجه به حوزه برند و توسعه و ارزش‌گذاری بر آن از موارد کلیدی مشتری محور بودن شرکت است که روابط عمومی با دیدگاه تجاری، تمرکز خاصی بر آن ها دارد.»

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، فعالیت‌های مربوط به «مدیریت برند» را نیز حاصل فعالیت‌های دوسویه امور تجاری و روابط عمومی عنوان کرد و افزود: «اگر برند را ارزش اجتماعی یک سرویس و یا یک محصول در نظر بگیریم که در نتیجه شهرت، اعتبار و کیفیت را به همراه می‌آورد؛ بنابراین حفظ این شهرت یک فرایند پیچیده است که روابط عمومی می‌تواند نقش تاثیرگذاری در ساخت، حفظ و صیانت از شهرت برند، داشته باشد.»

بیدخام همچنین تصریح کرد: «روابط عمومی به عنوان یک نهاد راهبردی نقش کلیدی در شکل‌گیری، تدوین و بازطراحی یک برند دارد؛ به نحوی که تصویر سازمان در اذهان افکار عمومی و ارزیابی خدمات در میان مشتریان حاصل فعالیت بنیادی روابط عمومی در تدوین هویت بصری برند شرکت مخابرات ایران است.»

انتهای پیام

به این محتوا امتیاز دهید: 

هنوز رأی ندارید
سیتنا 5
2017-07-01 00:35

افزودن دیدگاه جدید