پارس خودرو

شاهکار جدید اطلاع رسانی سایپا/ خبررسانی غیررسمی با انتشار متن بخشنامه در رسانه‌ها/ سردرگمی مشتریان سایپا پس از ماه‌ها انتظار
ضعف در کانال اطلاع رسانی گروه سایپا و پارس خودرو؛
علی رغم وجود سایت‌های رسمی اطلاع رسانی گروه سایپا و پارس خودرو، مشتریان مجبور به دریافت اخبار مرتبط با این...
اشتراک در پارس خودرو

اشتراک در خبرنامه