وزیر امور اقتصادی و دارایی

استفاده از برق برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیک مصرف ممنوع است/ بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند
وزیر اقتصاد در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس:
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه استفاده از برق برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیک مصرف ممنوع است،...
اشتراک در وزیر امور اقتصادی و دارایی

اشتراک در خبرنامه