وزیر امور اقتصادی و دارایی

در اقتصاد هوشمند، ارتباط رو در رو وجود ندارد/ تا تحقق اقتصاد هوشمند نباید دست روی دست گذاشت/ افشا کنندگان فساد، از وزارت اقتصاد جایزه می‌گیرند
وزیر اقتصاد در جلسه‌ی اتاق بازرگانی ایران:
وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: برای مبارزه با فساد کریدور ویژه ایجاد می‌کنم و آماده هر گونه برخوردی هستیم...
استفاده از برق برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیک مصرف ممنوع است/ بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند
وزیر اقتصاد در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس:
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه استفاده از برق برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیک مصرف ممنوع است،...
اشتراک در وزیر امور اقتصادی و دارایی

اشتراک در خبرنامه

یادداشت