مهرداد ایزدی

احقاق حق مصرف‌کننده و تولیدکننده در بازار، از مهمترین برنامه‌های سازمان حمایت است/ قدرت تصمیم‌گیری و اثرگذاری سیاست‌های دولت با اقدامات سازمان حمایت افزایش یافته است
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان:
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بیان کرد: حمایت از حقوق...
اشتراک در مهرداد ایزدی

اشتراک در خبرنامه