محمدجواد ظریف

توئیتر،‌ این روزها یکی از مهم‌ترین ابرازهای خبررسانی بویژه در کشمکش‌های بین‌المللی است. برای ما که این روزها...

صفحه‌ها

اشتراک در محمدجواد ظریف

اشتراک در خبرنامه