اعتیاد

دوست پدرم مرا بی عفت کرد!
آینده ام را با هوس رانی یک مرد حیله گر و به ظاهر دوست به آتش کشیدم و الان نه راه پس دارم و نه راه پیش، نه...

صفحه‌ها

اشتراک در اعتیاد

اشتراک در خبرنامه