آمریکا

وزارت بازرگانی چین: اعتماد سرمایه گذاران بین‌المللی به فضای سرمایه‌گذاری آمریکا خدشه‌دار شده است/ مکانیزم تنبیهی علیه شرکت‌های آمریکایی در چین به اجرا گذاشته ‌می‌شود
در پی مسدودسازی برخی اپلیکیشن‌های چینی در آمریکا؛
چین تصمیم آمریکا برای مسدود کردن دسترسی به اپلیکیشن‌های "تیک‌تاک" و "وی‌چت" را نقض قانون...
موضع آمریکا در قبال پرتاب ماهواره‌ی "نور"، دوگانه و ریاکارانه است/ ادعای آمریکا مبنی بر نقض قطعنامه‌‌ی ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل توسط ایران، مستند نیست
نماینده‌ی روسیه در وین:
نماینده روسیه در وین، موضع آمریکا در برابر پرتاب ماهواره نور از سوی ایران را استاندارد دوگانه و ریاکاری خواند...

صفحه‌ها

اشتراک در آمریکا

اشتراک در خبرنامه