کد مطلب: 

204845
رییس دانشکده علمی و کاربردی پست و مخابرات از ارایه 70 درصد خدمات در دنیا بر مبنای رایانش ابری خبر داد و گفت: رایانش ابری می تواند باعث پرکردن شکاف دیجتیالی میان فقیر و غنی و تحقق عدالت اجتماعی، اشتغالزایی، توسعه صادرات شود.
کاهش شکاف دیجتیالی و تحقق عدالت اجتماعی با رایانش ابری

به گزارش سیتنا، دکتر وحید یزدانیان در آغاز به کار کارگاه معرفی ابرخدمات عمومی و زمینه ها و فرصت های کسب و کار مرتبط با آن با اشاره به رایانش ابری و اتفاقاتی که در سطح جهان و در داخل کشور در این حوزه افتاده است، گفت: رایانش ابری یک روش جدید برای ارایه خدمات و بستر مناسبی برای استقرار دولت الکترونیک است.

وی تصریح کرد: یکی از مطمئن ترین راهکارهای استمرار دولت الکترونیک از نگاه حاکمیت موضوع استفاده از رایانش ابری است که تغییر پذیری را برای ما با هزینه کم تحقق می دهد.

یزدانیان تاکید کرد: رایانش ابری یک فناوری جدید نیست یک نگاه جدید و یک شکل از ارایه  توانمندی ها و داشته های ما در شبکه است و موجب بهرمندی بهینه از منابع می شود.

وی با بیان اینکه عناصر ارزشمندی در رایانش ابری مورد تاکید است، افزود: طیف، یک منبع محدود تجدید پذیر  و تخصیص منابع در حوزه ICT مهم است.

رییس دانشکده پست و مخابرات با اشاره به اینکه 60 درصد کل صنعت ICT به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر رایانش ابری است، افزود : در پیاده سازی رایانش ابری و پیگیری راه حل های آن 98 درصد هزینه های نگهداری کاهش پیدا کرده، 95 درصد نظامات سریعتر مستقر،  87 درصد مقیاس پذیری بهتر شده و در مجموع 65 درصد بهتر از منابع، استفاده می شود.

وی با بیان اینکه، درحال حاضر 70 درصد خدماتی که ارایه می شود مبتنی بر رایانش ابری است، گفت: این رقم تا سال 2020 به 94 درصد می رسد

یزدانیان به رایانش ابری در کشور اشاره کرد و تاکید داشت: رایانش ابری در کشور ما دارای فرصت و تهدید است و می تواند باعث پرکردن شکاف دیجتیالی میان فقیر و غنی و تحقق عدالت اجتماعی، اشتغالزایی، توسعه صادرات و توسعه عدالت در حوزه ICT و همچنین ایجاد کسب و کار شود.

وی با تاکید بر اینکه در این حوزه نیاز به سرمایه گذاری  احساس می شود،  اظهار داشت: ترسیم یک نقشه راه خوب برای رایانش ابریضروری  است که در فاز نخست خود برنامه ریزی و ترسیم نقشه راه مطرح  است و در فاز دوم جمع آوری استانداردهای مرتبط با رایانش ابری ، گروه بندی و توصیف استانداردها ،معرفی آنها و مزایای استفاده از این استانداردها در خور توجه است.

رییس دانشکده پست و مخابرات با اشاره به چند راهبرد کلان در این حوزه تصریح کرد: در زمینه رایانش ابری، جذب نخبگان و استفاده از توامندی های آنها، بحث اصلی و موضوع مهمی است که در دانشکده پیگیری می شود.

انتهای پیام

دسته بندی: 

برچسب: 

افزودن دیدگاه جدید

اشتراک در خبرنامه