نقص فنی

نقص فنی نرم افزار زوم رفع شد
نرم افزار ویدئو کنفرانس زوم که توسط میلیون ها نفر برای برقراری ارتباطات آنلاین مورد استفاده قرار می گیرد، بعد...
اشتراک در نقص فنی