ماهواره

انتقال ماهواره‌بر سیمرغ و ماهواره‌ی ظفر به پایگاه فضایی امام خمینی (ره) جهت انجام فرایند پرتاب/ انجام عملیات پرتاب در اولین زمان مهیا شدن شرایط
سخنگوی فضایی وزارت دفاع، خبر داد:
سخنگوی فضایی وزارت دفاع گفت: ماهواره‌بر سیمرغ و ماهواره ظفر جهت طی فرایند پرتاب در پایگاه فضایی امام خمینی...

صفحه‌ها

اشتراک در ماهواره