سازمان نظام صنفی رایانه ای

نتایج انتخابات ششمین دوره هیات مدیره و بازرس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران اعلام شد
با پایان رای گیری و برگزاری نشست آنلاین مجمع در روز شنبه یکم آذرماه؛
با پایان رأی‌گیری انتخاب ششمین دوره هیات مدیره و بازرس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران و مشارکت نزدیک...
اشتراک در سازمان نظام صنفی رایانه ای

اشتراک در خبرنامه

گزارش / گفتگو