ایرانسل

بخشی از گوشی‌های ساخت داخل به سفارش ایرانسل، در مراحل تست نهایی است/ به دنبال توسعه‌ی کارکردهای 5G در بخش‌های صنعتی و دانشگاهی کشور هستیم
مدیرعامل ایرانسل در حاشیه‌ی مراسم راه‌اندازی سومین سایت 5G ایران:
مدیرعامل ایرانسل، گفت: فاز CBU پروژه‌ی حمایت از ساخت گوشی داخلی، انجام شد و تعدادی از گوشی‌هایی که به سفارش...

صفحه‌ها

اشتراک در ایرانسل

اشتراک در خبرنامه

گزارش / گفتگو