کد مطلب: 

3636

شبکه های ماهواره ای و تهدید امنیت ملی

سیتنا - طی هفته گذشته جمعی از شهروندان و روشنفکران استان کردستان با انتشار بیانیه ای ، نسبت به پخش سریالهای با محتوای ضد قومیت کرد در شبکه های ماهواره ای مانند جم تی وی اعتراض کرده و خواستار توجه مسئولین به این آتش فتنه شدند که شبکه های ماهواره ائی به آن دامن می زنند و بدین ترتیب امنیت ملی کشور و هویت ملی کشور را تهدید می کنند. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که بدانیم گردانندگان شبکه جم تی به راحتی در کشور تردد دارند و در لوای چند شرکت توریستی اقدام به دوبله این سریالها می کنند.

مدتی است که مسئولین کشور مستقیم و یا غیر مستقیم از گسترش مظاهر غیر اسلامی ابراز نگرانی می کنند و گاها این امر به برخورد با مظاهر این رفتارها ، در سطح فردی منجر گشته است.

این در حالی است که به نظر می رسد نقش رسانه ها در بروز این رفتارهای فردی کمتر برجسته شده و بیشتر فرد بعنوان معلول تحت فشار قرار می گیرد. کارشناسان رسانه بر این اعتقاد هستند که رسانه ها برشناخت و درک مردم از جهان تاثیر می گذارند، به این معنا که آگاهی و ذهنیت مردم نسبت به جهان بستگی به محتوایی دارد که از رسانه ها دریافت می کنند، زیرا رسانه ها واسطه و میانجی بین آگاهی های فردی و ساختارهای گسترده تر اجتماعی و سازنده معنا هستند. رسانه ها همچون آینه برای انعکاس واقعیت ها عمل نمی کنند، بلکه بر ساخت اجتماعی واقعیت تاثیر می گذارند.(مهدی زاده،1387،9)

رفتارهای اجتماعی ریشه در واقعیات اجتماعی دارند که امروز رسانه ها منبع غالب شکل گیری این واقعیات اجتماعی هستند.درگذشته واقعیات اجتماعی در اثر تعاملات انسانی شکل می گرفت.(برگر ولاک من،1967)

اما امروزه این رسانه های جمعی هستند که واقعیات اجتماعی را شکل می دهند . به عبارت دیگربخش اعظمی از واقعیات اجتماعی امروزه حاصل واقعیت های رسانه ائی است و رسانه ها به منبع غالب تعاریف واقعیات اجتماعی در نزد افراد جامعه تبدیل شده اند.(مک کوئیل،1388،100)

رسانه ها از طریق بازنمائی رفتارهای خاص به افراد جامعه کمک می کنند که فرد با انجام رفتارهای خاص ، رفتار خود را ایده ال بداند و در مواردی هم که این رفتار را در تعارض با ارزشهای اجتماعی جامعه ببیند آن را در مقابل رفتار القاء شده متمدنانه و امروزی ببیند.

با علم بر اینکه هر بازنمائی ریشه در گفتمان و ایدئولوژی دارد که از ان منظربازنمائی صورت می گیرد، می توان گفت که تشویق رفتارهای مخالف ارزشهای اجتماعی جامعه ریشه در عداوتهای فرهنگی دارد که بخشی از امپریالیسم فرهنگی را تشکیل می دهد.

در میان رسانه های جمعی امروزه تلویزیون نقش بسیار مهمی در شکل گیری واقعیات اجتماعی ایفاء می کند و توسعه فناوریهای ارتباطی در خدمت این رسانه و گسترش نفوذ آن بوده اند.گسترش این رسانه ها سبب شده است که مردم به راحتی به این شبکه ها دسترسی پیدا کنند. اکنون در جامعه اطلاعاتی که اینترنت و رسانه های اجتماعی ستون فقرات آن را تشکیل می دهند، به دلیل نهادینه نشدن فرهنگ مکتوب و علاقه و میل اندک مردم به خواندن و یا نوشتن و تولید پیام و ضعف سواد رسانه ای مخاطبان و کاربران، بیشتر به عرصه ای برای فعالیت های «سرگرمی محور« کاربران تبدیل شده است که در حالی که گمان می رفت رسانه های حاصل از همگرایی فناوری های نوین عرصه برای توسعه فکری و اطلاع رسانی و اطلاع یابی نسل جدید تبدیل شود.(ساعی ،1391)

با پیروزی انقلاب اسلامی بعنوان یک نظام ارزشی ، از همان ابتدا انقلاب اسلامی روبروی دشمنی های مستقیم و غیر مستقیم دشمنان انقلاب قرار گرفت، چون ارزشهای موجود در این نظام را معارض با ارزشهای چپاولگرانه خود می دیدند.

در طول سالیانه گذشته دشمنان این مرز وبوم از هر وسیله ائی برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی استفاده کردند و دست آخر به راههای نرم روی آوردند تا ارزشهای نظام را مورد هدف قرار دهند.

راه اندازی شبکه هائی چون "فارسی وان" "من و تو " و "جم " در حقیقت در راستای این امر بود و امروز با تاکید بر نقش مهم رسانه ها در شکل گیری رفتارهای افراد جامعه این رسانه ها توسعه پیدا کرده اند . در ظرف دو سال گذشته ورود شبکه جم از طریق شبکه ائی بنام ایرانیان به داخل مرزهای کشور ابهامات زیادی را در خصوص ماهیت این شبکه بوجود آورده است.

این مقاله با تمرکز بر این شبکه نگاشته شده است ،چرا که این شبکه تنها شبکه ائی است که عوامل آن آزادانه به کشور تردد می کنند و بسیاری از فعالیت های آن در تهران انجام می شود.

از زمان افتتاح شبکه ایرانیان ، همواره این سوال بی جواب مطرح بود که براستی چه ارتباط پنهانی بین شبکه مجوز دار ایرانیان که اخیرا به GEM MOVIE تغییر نام داده، با شبکه غیر مجوز دار جم تی وی وجود داره ؟؟ این سوال از آنجا نشات گرفت که تنها شبکه ای که در زمان افتتاح کانال ایرانیان و حتی پس از افتتاح آن به تبلیغ شبکه ایرانیان در شبکه خود اقدام کرد شبکه جم تی وی بود ، حتی برخی گرافیک ها و طرح های این شبکه هم شباهت های زیادی با شبکه جم داشت ، کار تا بدانجا پیش رفت که شماری از سریالهای قبلا پخش شده در شبکه جم و کارتونهای کودک دوبله شده توسط گروه دوبلوران جم با کمترین سانسور از این شبکه پخش شد.امروز متولیان این شبکه در کشور با پوشش هائی که برکسی پوشیده نیست در تهران سرگرم کار هستند و برنامه های دوبله شده این شبکه در تهران به خورد جامعه داده می شود.

با نگاهی سطحی به برنامه های این شبکه می توان فهمید که بیشتر برنامه های این شبکه محصول کشور ترکیه و آمریکا هستند.پخش این شبکه در لندن بوده و دفاتری هم در دبی، آمریکا ،مالزی و......... دارد.امروز در حالی مردم کشورمان با زبان روزه روزهای گرم تابستان را پشت سر می گذارند که برنامه های سرگرم کننده این شبکه ، مولفه های چون ارتباط نامشروع محارم ،برتری فرهنگ آمریکائی ، تبلیغ رفتارهای غربی و الگو معرفی کردن چهره های غربی را برجسته می کنند و هویت فردی را در مظاهر غربی جستجو می کنند. پدیده بازنمائی فرهنگ غربی برای جامعه ایرانی سالهاست که در راس اهداف غربی ها و صهیونیستها قرار گرفته است.

یکی از قالبهای تلویزیونی مناسب برای بازنمائی و باز تولید و روایت ارزش ها ، مجموعه های تلویزیونی یا سریالهای تلویزیونی هستند.

تمام برنامه های این شبکه سریالهایی هستند که صرفا دوبله شده و بدون کمترین تغییری با زبان فارسی در اختیار ایرانی ها قرار می گیرد تا با زبان ملی خود مشاهده گر الگوهای رفتاری باشند که در تعارض صددرصدی با ارزشهای پذیرفته شده جامعه می باشند. این شبکه نه تنها در بعد رفتارهای فردی می کوشند یک رفتار کاملا غربی و مخالف نظام را در بین افراد کشور ترویج دهند بلکه همزمان با پخش سریالهائی چند به قومیت ها نیز توهین می کنند. نمونه برجسته این اقدام را در سریال عشق وجزا می توان دید که کردها را گروههائی خشونت طلب و قبیله ائی که سرگرم خشونت های قومی هستند نشان می دهد.نشان دادن چهره ائی خشن از قومیت ها بدون شک می تواند زمینه ساز بحرانهای پنهانی باشد که امنیت پایدار در جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.

اصرار مدیران این شبکه بر پخش برنامه "استعدادهای آمریکائی " که به معرفی استعدادهای آمریکائی در زمینه بی بند و باری و مظاهر ضد اخلاقی می پردازد تحمیل الگوهای ابتذال غربی به هویت ایرانی است. سریالهای این تلویزیون بر الگو قرار دادن چهره های غربی و ترکی تمرکز کرده است به نحوی که جوان ایرانی آرمانهای خود را در چهره یک شخصیت غیر ایرانی و عجین با ابتذال می یابد.

در حالیکه سریالها ی این شبکه مظاهر ضد اخلاق وقومیت ها و مخالف رفتارهای اجتماعی مطلوب جامعه ایرانی را در جامعه تبلیغ می کنند تردد عوامل و دست اندرکاران این شبکه به تهران و فعالیت آنها جای بسی سوال است که به نظر می رسد مسئولین فرهنگی کشور باید پاسخ آن را به جامعه بدهند.

سکوتی که سبب شده است بخشی از تبلیغات شرکتهای ایرانی مستقر در کشور به این تلویزیونها روی بیاورند، به عبارت دیگر از منابع مالی نیز برخوردار گردند . فعالیت این مجموعه در کشور همزمان دهها سوال دیگر را در ذهن متبادر می کند که هم اکنون پاسخی برای آنها وجود ندارد.

منبع: بولتن نیوز

به این محتوا امتیاز دهید: 

هنوز رأی ندارید
سیتنا 5
2012-08-21 14:27

افزودن دیدگاه جدید