کد مطلب: 

55

قیمت شماره تلفن‌های 3 و 4 رقمی اعلام شد

قیمت شماره تلفن‌های 3 و 4 رقمی اعلام شد

کمیسیون تنظیم مقررات قیمت پایه واگذاری هر یک از کدهای خدماتی 3 و 4 رقمی اضطراری و عمومی ملی و استانی را تصویب کرد. به گزارش سیتنا به نقل از عصر ارتباط، واگذاری کدهای خدماتی سه رقمی اضطراری رایگان خواهد بود اما قیمت پایه واگذاری هر یک از کدهای خدماتی 4 رقمی عمومی ملی یا استانی برابر با 10 میلیون ریال و کدهای خدماتی بین شهری با دو قیمت 700 میلیون ریال و یک میلیارد ریال واگذار می‌شوند. کدهای خدماتی شماره‌هایی با ارقام کوتاه‌تر از شماره‌های معمولی هستند که زمینه توسعه و تامین خدمات مخابراتی و سرعت بخشیدن به برقراری ارتباطات در سطوح مختلف را فراهم می‌کنند. کدهای خدماتی بین شهری براساس رند بودن به دسته های طلایی، نقره‌ای، برنزی و معمولی تقسیم می‌شوند که برای محاسبه هزینه سالانه واگذاری و استفاده از کدهای خدماتی، ضریبی با نام ضریب رند بودن کد بر مبنای همین دسته‌بندی ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت. کدهای خدماتی شماره‌هایی با ارقام کوتاه‌تر از شماره‌های معمولی هستند که زمینه توسعه و تامین خدمات مخابراتی و سرعت بخشیدن به برقراری ارتباطات در سطوح مختلف را فراهم می‌کنند. کمیسیون تنظیم مقررات مقرر کرده است که بخشی از کدهای طلایی هنگام واگذاری به مزایده گذاشته شوند و حق استفاده سالانه از کد در قالب مزایده تعیین شود و قیمت پایه مزایده برای کدهای بین شهری گروه اول 40 میلیارد ریال و برای کدهای خدماتی عمومی 5/2 میلیاد ریال تعیین شده است. مدت تخصیص کدهای واگذار شده از طریق مزایده 5 سال تعیین شده است و تمدید زمان استفاده از آن منوط به شرایط جدید مصوب کمیسیون تنظیم مقررات خواهد بود. به متقاضیان کدهای خدماتی برای ارایه فعالیت خدماتی، تنها کدهای معمولی واگذار می‌شود و مشترکانی که قبل از تصویب این آیین‌نامه، کد خدماتی طلایی، نقره‌ای یا برنزی به آنها واگذار شده است و کد آنها در شبکه فعال است و مایل به ادامه استفاده از کد واگذاری هستند، باید برحسب کد مورد استفاده هزینه سالانه با ضریب رند بودن کدهای طلایی، نقره‌ای یا برنزی را پرداخت کنند. به متقاضیان کدهای خدماتی برای ارایه فعالیت تجاری، تنها کدهای برنز و نقره‌ای واگذار می‌شود و مشترکانی که قبل از تصویب این آیین‌نامه، کد خدماتی معمولی به آنها واگذار شده و کد آنها در شبکه فعال است و مایل به استفاده از کد واگذاری هستند، باید هزینه سالانه کد برنزی را پرداخت کنند و مشترکانی که کد خدماتی طلایی به آنها واگذار شده است، باید هزینه سالانه کد طلایی را پرداخت کنند و به متقاضیان کدهای خدماتی برای ارایه فعالیت مالی و بانکی، تنها کدهای نقره‌ای و طلایی واگذار می‌شود. مشترکانی که قبل از تصویب این آیین‌نامه، کد خدماتی طلایی مزایده‌ای به آنها واگذار شده و کد آنها در شبکه فعال است و مایل به استفاده از کد واگذاری هستند، درصورت تشخیص کمیته واگذاری کدهای خدماتی و پرداخت مبلغ پایه مزایده می‌توانند کماکان از کد واگذار شده استفاده کنند. باتوجه به مصوبه‌های کمیسیون به هر یک از استان‌های کشور ضریبی با نام ضریب توسعه یافتگی تخصیص داده شده است که در محاسبه هزینه سالانه واگذاری و استفاده برخی از کدهای خدماتی از آنها استفاده می‌شود. هزینه سالانه واگذاری و استفاده از کد و هزینه مکالمه کدهای خدماتی اضطراری به رایگان است اما هزینه مکالمه با کد خدماتی عمومی به عهده تماس‌گیرنده است و برای تماس‌گیرندگان با تلفن ثابت و همراه، مطابق با تعرفه مربوطه خواهد بود. اما هزینه مکالمه با کدهای خدماتی بین شهری به عهده تماس گیرنده است و در سراسر کشور برای تمامی اپراتورهای ثابت و همراه به صورت یکسان محاسبه می‌شود. باتوجه به نرخ مکالمات شهری و بین‌شهری، نرخ مکالمه با کدهای خدماتی بین شهری برای تلفن ثابت برابر با 373 ریال در دقیقه معادل 3/8 پالس و برای تلفن همراه شرکت مخابرات ایران برابر با 521 ریال در دقیقه معادل 6/11 پالس است و شرکت‌های ارایه‌کننده تلفن همراه با نرخ یکنواخت در کشور، تعرفه مصوب مکالمات را از تماس گیرنده دریافت خواهند کرد. البته در صورت توافق بین مشترک و اپراتور شبکه، تماس با کدهای خدماتی عمومی ملی و استانی برای کاربران شبکه تلفن ثابت می‌تواند بدون پیش‌شماره در سطح استان انجام شود که در این صورت مشترک ‌باید مابه‌التفاوت نرخ تماس‌های بین شهری و شهری را به صورت حجمی به اپراتور شبکه پرداخت کند و میزان حق‌السهم رگولاتوری از این درآمد براساس مبلغ 9 میلیون و 200 هزار ریال در ماه معادل 206 هزار پالس به ازای هر لینک E1 مورد محاسبه قرار می‌گیرد. هزینه سالانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی، در چهار قسط و هر سه ماه یکبار توسط سازمان تنظیم مقررات از مشترک دریافت خواهد شد و مشترک موظف است جهت دریافت مجوز، قسط اول مبلغ محاسبه شده سالیانه کد خدماتی مربوطه را همزمان با اعطای مجوز پرداخت کند و سایر اقساط در ابتدای دوره‌های زمانی سه ماهه از دارنده مجوز دریافت خواهد شد. چنانچه مشترک نسبت به پرداخت هزینه سالانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی در مهلت‌های مقرر اقدام نکند، رگولاتوری پس از تصویب در کمیته نسبت به قطع ارتباط و لغو مجوز اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام

http://citna.ir/

به این محتوا امتیاز دهید: 

هنوز رأی ندارید
سیتنا 5
2011-08-08 00:34

افزودن دیدگاه جدید