کد مطلب: 

4461

ایسنا: امواج تابشی مایکروفرها مضر نیستند!

محققان با بررسی میزان امواج الکترومغناطیس تابشی از مایکروفرهای خانگی و رستوران‌ها دریافتند: مایکروفرها هیچ اثر بهداشتی زیان‌آوری ندارند.

  

به گزارش سیتنا به نقل از ایسنا، مایکروویو بخشی از طیف امواج الکترومغناطیس است که دارای فرکانس بالا و طول موج کوتاه است. 

 

در راستای تعیین میزان امواج الکترومغناطیس تابشی از مایکروفرهای خانگی و رستوران‌ها و بررسی مضر بودن آن، مطالعه‌ای توسط ادریس حسین‌زاده، مربی گروه مهندسی بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی لرستان و همکارانش انجام شد.

 

این مطالعه بر روی 45 مایکروفر مورد استفاده در خانه‌ها و رستوران‌ها صورت گرفت. در این مطالعه امواج الکترومغناطیسی مارک‌های مختلفی از مایکروفرهای مورد استفاده در خانه‌ها و رستوران‌ها به وسیله آشکارساز نشت امواج مایکروویو مدل HI-1501 مورد بررسی قرار گرفتند.

 

یافته ها حاکی از آن است که میانگین نشت اندازه‌گیری شده در کل نمونه‌های مورد بررسی برابر 1.1 میلی وات بر سانتیمتر مربع و میانگین نشت اندازه‌گیری شده برای مایکروفرهای خانگی و رستوران‌ها به ترتیب برابر1.7 و 1.2میلی وات بر سانتیمتر مربع برآورد شد. از 88.66 درصد نمونه مایکروفر خانگی مورد بررسی تنها 25.2 درصد آنها تابش بیش از یک میلی وات بر سانتیمتر مربع داشتند. 

 

بیشترین مقدار نشتی در کلید باز و بسته کردن mW/cm 21.8 اجاق‌های مورد بررسی وجود داشت. 70.4 درصد مایکروفرهای مورد بررسی میانگین نشتی کمتر از حدود مواجهه عمومی (1 میلی وات بر سانتیمتر مربع) داشتند و میزان نشت هیچ یک از مایکروفرها از حدود مواجهه شغلی (5 میلی وات بر سانتیمتر مربع) بیشتر نبود.

 

نتایج این پژوهش نشان داد، هیچ اثر بهداشتی زیان‌آوری در مایکروفرهای مورد بررسی وجود ندارد. 

شایان ذکر است این پژوهش در مجله دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان منتشر و توسط ایسنا بازانتشار یافته است.

انتهای پیام

به این محتوا امتیاز دهید: 

هنوز رأی ندارید
سیتنا 5
2012-10-29 10:39

افزودن دیدگاه جدید