کد مطلب: 

319

انجمن ISPها خواستار ورود سازمان بازرسی به مزایده تبادل ترافیک وارده بین الملل شد

انجمن ISPها خواستار ورود سازمان بازرسی به مزایده تبادل ترافیک وارده بین الملل شد

انجمن شرکت های اینترنتی ایران، بار دیگر با انتشار بیانیه ای از شورای عالی رقابت و سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرده است تا نسبت به نحوه برگزاری مزایده تعیین پیمانکاران تبادل ترافیک بین الملل توسط شرکت ‌زیرساخت اقدام نموده و با توجه به امتناع شرکت زیرساخت از اصلاح روند مزایده موضوع اعتراض این انجمن ، دستور ابطال آن را صادر نماید.

 

به گزارش گروه دریافت خبر سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (سیتنا)، انجمن شرکت های اینترنتی ایران با دعوت مدیرعامل زیرساخت به شفافیت و صداقت، با انتشار بیانیه ای دیگر که نسخه ای از آن در اختیار سیتنا قرار گرفته است بخشی از ایرادات وارده به کمیسیون معاملات زیرساخت در روند برگزاری این مزایده را برشمرده است. در متن این بیانیه آمده است:

 

"مدیریت محترم عامل شرکت زیرساخت ، طی مصاحبه مورخ  90/6/22 که به صورت اختصاصی و در نبود اصحاب محترم رسانه با روابط عمومی شرکت تحت مدیریت خودشان انجام دادند، با  پرداختن به برخی موارد غیر مربوط به محور های انتقاد مورد اشاره  انجمن شرکت های اینترنتی ایران ضمن متهم نمودن این انجمن صنفی به شانتاژ رسانه ای، به طرح مسایل مهمی پرداختند که این انجمن برای پرهیز از هرگونه انحراف از موضوع اصلی به تفصیل و جزء به جزء در ایام آتی جداگانه به آن پاسخ خواهد داد و لذا در راستای شفاف سازی هر چه بیشتر ، توجه اصحاب  محترم رسانه ها و شرکتهای محترم و کاربران گرامی  را مجددا به برخی مستندات تخلف محرز صورت گرفته در برگزاری مزایده شماره 90/3 کمیسیون معاملات شرکت ارتباطات زیرساخت جلب می نماید:

 

1) مدیریت عامل محترم شرکت زیرساخت با ارسال نامه ای بدون شماره و تاریخ از طریق نمابر به شیوه ای غیر معمول در آخرین ساعات اداری سه شنبه مورخ 90/6/8 یک روز پیش از عید سعید فطر، یک هفته پیش از اعلام برندگان مزایده  و قریب دو ماه  پس از پایان مهلت تحویل اسناد به جمع محدود شرکت هایی که اسناد مزایده را تحویل داده بودند ابلاغ می نماید.

 

مقدمه آغازین نامه مذکور عینا به شرح ذیل می باشد:

"پیرو جلسه مورخ 90/4/18 در ارتباط با بازگشایی پاکات الف و ب مزایده شماره 90/3 با موضوع تبادل ترافیک بین الملل به آگاهی می رساند شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد در مزایده مذکور ترافیک صادره بین الملل را نیز بر اساس شرایط ذیل واگذار نماید"

و در ادامه فهرستی از شرایط فنی لازم را در این رابطه متذکر می شود. لذا این انجمن ، ادعای مدیرعامل محترم شرکت زیرساخت مبنی بر اینکه موضوع "ترافیک صادره" از ابتدا در مستندات عرضه شده به مزایده گران وجود داشته است، را تکذیب می نماید چه اینکه در این صورت هیچ گاه نیازی به ارسال اصلاحیه مبنی بر "انضمام ترافیک صادره" با مضمون مورد اشاره وجود نداشت. رجوع به آرشیو جراید در رابطه با آگهی منتشر شده در این رابطه کذب بودن این ادعا را ثابت می کند.

 

2) کمیسیون معاملات شرکت زیرساخت پس از بازگشایی پاکات مستندات فنی و بازرگانی ارایه شده توسط مزایده گران و با گذشت قریب دو ماه از بررسی مستندات مذکور اقدام به تغییر ضرایب جدول امتیازات فنی و بازرگانی و ابلاغ آن به مزایده گران می نماید. این امر نه تنها مطابق آیین نامه معاملات آن شرکت محترم تخلف محسوب می شود که از باب اینکه می تواند مصداق "کسب و بهره برداری غیر مجاز از اطلاعات تجاری، مالی، فنی ارایه شده توسط این شرکت ها" و "سوء استفاده از موقعیت سازمانی" جهت "تغییر نتایج و انتفاع اشخاص ثالث"  محسوب شود، مطابق ماده 45 فصل 9 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به دلیل اتخاذ رویه ضد رقابتی توسط شورای عالی رقابت قابل رسیدگی بوده و همانطور که در مفاد ماده 79 این قانون مورد تصریح قرار گرفته است، در صورت اثبات عمد و تقصیر فرد و یا افراد خاطی ، به دلیل مجرمیت ، قابل پیگرد کیفری  نیز می باشد.

 

3) همچنین با عنایت به اینکه مدیریت محترم عامل شرکت زیرساخت علی رغم توافقات صنفی و در یک تخلف آشکار و تغییر موضوع مزایده اعلام شده خود، قریب دو ماه پس از تحویل اسناد ، بدون در نظر گرفتن اثرات ضد رقابتی ناشی از اعطای امتیازات انحصاری در حوزه فعالیت 100 شرکت فعال ارایه دهنده خدمات تلفن اینترنتی یکسویه (VoIP (Origination ، حق بسیاری از شرکت های واجد شرایط را که امکان حضور در مزایده مذکور با شرایط جدید داشتند نیز تضییع نموده است . این امر علاوه بر تخلف از آیین نامه معاملات آن شرکت، ماهیتا از مصادیق ممنوعیت های موضوع ماده 52 فصل 9 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی  به شمار می رود که اعطای این نوع امتیازات انحصاری را به شیوه ای که موجب تسلط تبعیض آمیز یک یا چند بنگاه در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع دانسته است.

 

4) انجمن شرکت های اینترنتی ایران ، با توجه به موارد صدر الاشاره از شورای عالی رقابت و سازمان بازرسی کل کشور درخواست می نماید تا نسبت به بررسی تخلف آشکار مدیریت عامل شرکت زیرساخت اقدام نموده و با توجه به امتناع مصرانه ایشان از اصلاح روند مزایده موضوع اعتراض این انجمن ، دستور ابطال آن را صادر نماید.

 

5) درحالی که شرکت زیرساخت به موجب بند سوم ماده 8 اساسنامه خود موظف به تأمین کلیه نیازهای زیرساخت ارتباطی متقاضیان مجاز اعم از بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی ارایه‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات میباشد. انجمن شرکت های اینترنتی ایران مدت یک سال و اندی برای دستیابی به شرایطی منصفانه که متضمن حقوق مکتسبه شرکتهای مجاز ارایه دهنده خدمات تلفن اینترنتی (VoIP(Origination و ضامن فضای سالم رقابت و تامین منافع مصرف کنندگان محترم خدمات ، تلاش نمود. لیکن به دلایلی که اکنون می بایستی برای همگان آشکار شده باشد، تاکنون توفیقی در اصلاح شرایط به شدت یک طرفه و غیر منصفانه قراردادی که ازسوی آن شرکت پیش روی صنف قرار گرفته بود نیافته است. 

 

اصرار بر تحمیل شرایط مالی سنگین و نامتعارف ، اصرار به تضمین ترافیک صادره با نسابی نامتعارف ( 10 برابر نساب مورد نظر در مزایده تخلف آمیز جاری) از سوی تعاونی و در عین حال تحمیل "مسئولیت تضامنی هر عضو نسبت به عملکرد بیش از 50 عضو دیگر تعاونی" و "ایجاد  زمینه لغو مجوزهای قانونی شرکتهای فعال" و تبدیل ایشان به "پیمانکاران یک ساله شرکت زیرساخت" و اصرار بر گنجاندن "حق فسخ یک طرفه در همین قرارداد یک ساله بنا بر مصلحت شرکت زیرساخت" بخشی از "شرایط"ی است که مدیرعامل شرکت زیرساخت به پذیرش آن توسط دو شرکت تعاونی مذکور اصرار دارند. تعاونی هایی متشکل از بیش از 50 شرکت عضو که به ابتکار صنف و برای رفع بهانه های ادعایی برای تعامل با مجموعه شرکت های دارنده مجوز تشکیل شده است.  

 

آیا به راستی مدیریت محترم شرکت ارتباطات زیرساخت ، نزد وجدان خود می تواند اعطای حق حیات یک ساله  مشروط تضامنی قابل فسخ بر مبنای مصلحت به 100 شرکت فعال مجاز کشور را در کنار برگزاری مزایده ای تخلف آمیز به شیوه ای که روایت شد ، "استقبال" و "حمایت" خود از این صنف نام دهند؟

 

از خداوند میخواهیم که بخش خصوصی واقعی را از گزند این شیوه "استقبال" و "حمایت" که در پس ظاهری مغالطه آمیز، کمر به نابودی مردمی ترین بخش صنعت ارتباطات کشور بسته است، مصون نگاه دارد."

انتهای پیام

به این محتوا امتیاز دهید: 

هنوز رأی ندارید
سیتنا 5
2011-09-16 16:36

افزودن دیدگاه جدید