کد مطلب: 

293043

بررسی وضعیت سرعت اینترنت ثابت و همراه ایران در مقایسه با کشورهای همسایه

بررسی آخرین رتبه‌بندی سرعت اینترنت در ایران و برخی کشورهای همسایه از سوی سایت اسپیدتست، گویاست که امارات با سرعت اینترنت ثابت 257.14 مگابیت بر ثانیه در جایگاه نخست منطقه قرار دارد، در حالی که سرعت اینترنت ثابت در ایران 13.51 مگابیت بر ثانیه و تنها بالاتر از کشورهای ترکمنستان و افغانستان است. در همین حال، قطر با سرعت اینترنت همراه 286.42 مگابیت بر ثانیه در صدر جدول کشورهای منطقه قرار دارد و ایران با سرعت 34.71 مگابیت بر ثانیه در اینترنت همراه بالاتر از کشورهای ارمنستان، عراق، پاکستان، روسیه و افغانستان ایستاده است.
بررسی وضعیت سرعت اینترنت ثابت و همراه ایران در مقایسه با کشورهای همسایه

به گزارش خبرنگار سیتنا، سایت اسپیدتست (www.speedtest.net) سرعت و کیفیت اینترنت همه کشورهای جهان را مورد سنجش قرار می‌دهد و هر ماه میزان افزایش یا کاهش سرعت را با رتبه‌بندی آن‌ها نشان می‌دهد.

آخرین داده‌های سایت اسپیدتست که معیار سنجش آن بر اساس اینترنت داخلی کشورها و نه اتصال به اینترنت بین الملل است، نشان می دهد که آمار مربوط به ماه فوریه سال 2024 (بهمن-اسفند 1402) بر اساس شاخص «میانه» جایگاه اینترنت سیار و ثابت کشورهای مختلف چگونه است.

بر این اساس امکان مقایسه سرعت اینترنت ثابت و همراه در ایران با سایر کشورهای همسایه میسر و به شرح جدول ذیل است:

بررسی وضعیت سرعت اینترنت ثابت و همراه ایران در مقایسه با کشورهای همسایه

سرعت دانلود اینترنت ثابت ایران 13.51 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 3.37 و میزان تاخیر 28 میلی ثانیه و سرعت دانلود اینترنت سیار 34.71 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 9.99 مگابیت بر ثانیه و میزان تاخیر 29 میلی‌ثانیه است.

بررسی سرعت اینترنت کشورهای حاشیه ایران

بر همین اساس سرعت دانلود اینترنت ثابت جمهوری آذربایجان 37.32 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 36.83 و میزان تاخیر 5 میلی ثانیه و سرعت دانلود اینترنت سیار 48.41 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 13.23 مگابیت بر ثانیه و میزان تاخیر 19 میلی‌ثانیه است.

بررسی وضعیت سرعت اینترنت ثابت و همراه ایران در مقایسه با کشورهای همسایه

سرعت دانلود اینترنت ثابت ارمنستان 50.84 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 49.53 و میزان تاخیر 4 میلی ثانیه و سرعت دانلود اینترنت سیار 30.19 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 13.08 مگابیت بر ثانیه و میزان تاخیر 19 میلی‌ثانیه نشان داده شده است.

بررسی وضعیت سرعت اینترنت ثابت و همراه ایران در مقایسه با کشورهای همسایه

سرعت دانلود اینترنت ثابت افغانستان 3.03 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 2.21 و میزان تاخیر 28 میلی ثانیه و سرعت دانلود اینترنت سیار 5.07 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 2.12 مگابیت بر ثانیه و میزان تاخیر 31 میلی‌ثانیه است.

بررسی وضعیت سرعت اینترنت ثابت و همراه ایران در مقایسه با کشورهای همسایه

سرعت دانلود اینترنت ثابت امارات متحده عربی 257.14 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 118.98 و میزان تاخیر 5 میلی ثانیه و سرعت دانلود اینترنت سیار 284.21 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 26.63 مگابیت بر ثانیه و میزان تاخیر 19 میلی‌ثانیه محاسبه شده است.

بررسی وضعیت سرعت اینترنت ثابت و همراه ایران در مقایسه با کشورهای همسایه

سرعت دانلود اینترنت ثابت ترکیه 41.90 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 12.64 و میزان تاخیر 8 میلی ثانیه و سرعت دانلود اینترنت سیار 37.66 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 14.16 مگابیت بر ثانیه و میزان تاخیر 23 میلی‌ثانیه است.

بررسی وضعیت سرعت اینترنت ثابت و همراه ایران در مقایسه با کشورهای همسایه

سرعت دانلود اینترنت ثابت عراق 32.60 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 28.74 و میزان تاخیر 6 میلی ثانیه و سرعت دانلود اینترنت سیار 28.05 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 14.25 مگابیت بر ثانیه و میزان تاخیر 20 میلی‌ثانیه اعلام شده است.

بررسی وضعیت سرعت اینترنت ثابت و همراه ایران در مقایسه با کشورهای همسایه

سرعت دانلود اینترنت ثابت عربستان سعودی 108.73 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 52.53 و میزان تاخیر 8 میلی ثانیه و سرعت دانلود اینترنت سیار 125.19مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 15.10 مگابیت بر ثانیه و میزان تاخیر 27 میلی‌ثانیه می باشد.

بررسی وضعیت سرعت اینترنت ثابت و همراه ایران در مقایسه با کشورهای همسایه

سرعت دانلود اینترنت ثابت قزاقستان 50.70 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 49.57 و میزان تاخیر 5 میلی ثانیه و سرعت دانلود اینترنت سیار 35.71 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 13.06 مگابیت بر ثانیه و میزان تاخیر 21 میلی‌ثانیه است.

بررسی وضعیت سرعت اینترنت ثابت و همراه ایران در مقایسه با کشورهای همسایه

سرعت دانلود اینترنت ثابت روسیه 85.94 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 90.89 و میزان تاخیر 4 میلی ثانیه و سرعت دانلود اینترنت سیار 24.64 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 8.42 مگابیت بر ثانیه و میزان تاخیر 33 میلی‌ثانیه است.

بررسی وضعیت سرعت اینترنت ثابت و همراه ایران در مقایسه با کشورهای همسایه

سرعت دانلود اینترنت ثابت ترکمنستان 7.53 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 6.10 و میزان تاخیر 96 میلی ثانیه و سرعت دانلود اینترنت سیار N/A مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود N/A مگابیت بر ثانیه و میزان تاخیر N/A میلی‌ثانیه می باشد.

بررسی وضعیت سرعت اینترنت ثابت و همراه ایران در مقایسه با کشورهای همسایه

سرعت دانلود اینترنت ثابت پاکستان 14.04 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 13.88 و میزان تاخیر 6 میلی ثانیه و سرعت دانلود اینترنت سیار 17.17 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 8.63 مگابیت بر ثانیه و میزان تاخیر 26 میلی‌ثانیه است.

بررسی وضعیت سرعت اینترنت ثابت و همراه ایران در مقایسه با کشورهای همسایه


سرعت دانلود اینترنت ثابت عمان 65.62 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 31.42 و میزان تاخیر 11 میلی ثانیه و سرعت دانلود اینترنت سیار 75.22 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 14.04 مگابیت بر ثانیه و میزان تاخیر 23 میلی‌ثانیه است.

بررسی وضعیت سرعت اینترنت ثابت و همراه ایران در مقایسه با کشورهای همسایه

سرعت دانلود اینترنت ثابت قطر 136.89 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 116.14 و میزان تاخیر 4 میلی ثانیه و سرعت دانلود اینترنت سیار 286.42 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 27.97 مگابیت بر ثانیه و میزان تاخیر 19 میلی‌ثانیه نمایش داده شده است.

بررسی وضعیت سرعت اینترنت ثابت و همراه ایران در مقایسه با کشورهای همسایه

سرعت دانلود اینترنت ثابت کویت 166.42 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 30.35 و میزان تاخیر 17 میلی ثانیه و سرعت دانلود اینترنت سیار 216.96 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 23.73 مگابیت بر ثانیه و میزان تاخیر 18 میلی‌ثانیه است.

بررسی وضعیت سرعت اینترنت ثابت و همراه ایران در مقایسه با کشورهای همسایه

انتهای پیام

گزارش از زهرا طاهری

به این محتوا امتیاز دهید: 

هنوز رأی ندارید
سیتنا 3
2024-04-06 14:15

افزودن دیدگاه جدید