کد مطلب: 

276427
ضرورت فعال‌تر شدن شورای عالی فضای مجازی به عنوان بدیل هیات دولت
رئیس شورای سیاست‌گذاری ماهنامه نسل چهارم، معتقد است: شورای‌عالی فضای مجازی، اکنون نه تنها عالی ترین مرجع در تصمیم گیری و سیاست‌گذاری های فضای مجازی است، بلکه بنا به نقش و تاثیر فراگیر فضای مجازی در تمامی بخش‌ها، مهم‌ترین مرجع تصمیم گیری است.
مهدی ادیبان

دکتر مهدی ادیبان، در یادداشت ارسالی برای سیتنا، آورده است:

فضای مجازی و پدیده‌های مرتبط با آن، به اولویت کشور تبدیل شده است. تحولات فردی و اجتماعی عمیق و فراگیر در پیوند با فضای مجازی است، اقتصاد، فرهنگ، سیاست داخلی و بین المللی و امنیت ملی کشور از این فضا تاثیر گرفته‌اند. علیرغم گستردگی، عمق و سرعت برق آسایی که پدیده‌های فضای مجازی نشان داده‌اند، تحرکات و عملکرد شورای عالی فضای مجازی تناسبی با این ضرورت‌ها ندارد.

یکسال اخیر، همه سطوح جامعه از مسئولین ارشد تا دانش آموزان و زنان خانه دار، کمتر کسی به اولویت و اهمیت فضای مجازی پی نبرده و ضرورت تدبیر و برنامه ریزی در استفاده هر چه بهتر از آن را نفهمیده باشد. با این حال برگزاری جلسات این شورا و مصوبات و خروجی‌های آن گویای فاصله زیاد با واقعیات و نیازهای کنونی است. این عملکرد در حالی است که ترکیب اعضای شورای عالی فضای مجازی بالاترین جایگاه را در هرم قدرت دارد. به عبارت روشن تر، این نهاد بدیل همه حاکمیت در فضای مجازی است و بی راه نیست اگر قدرت و تاثیر آن را بالاتر از هیات دولت بدانیم و کارشناسان توقع داشتند جلسات شورا همچون هیات دولت به صورت مستمر برگزار شود و در همه بخش‌ها نقش سیاست‌گذاری و نظارتی فعال ایفا نماید.

در حالی که به یازدهمین سال تشکیل این شورا نزدیک می شویم، میان مصوبات و عملکرد اعلامی با انتظارت فاصله بسیار زیادی است. متاسفانه برخی اختلاف نظرها و تعارضات داخلی میان نهادها و دستگاه‌های مرتبط مانع از نقش آفرینی این نهاد شده‌اند، در حالیکه این شورا می‌تواند زمینه تحول دولت الکترونیک را به حکمرانی همراه فراهم آورد.‌ چه بسا کاستی‌ها و ضعف‌های زیادی در حکمرانی و خدمات عمومی دولت که توسط این شورا قابل رفع باشد. فعالیت این شورا نه تنها تعارضی با دستگاه‌ها ندارد و نه تنها موازی آنها نیست، بلکه موجب وسعت قلمرو تحت تسلط مدیران است و ابزارهای متنوع و کارآمدی را در اختیار ایشان قرار خواهد داد.

تاثیرگذاری و فعالیت بیشتر شورا در گرو به روزرسانی ساز و کارها، فرایندها و ساختار سازمانی است. باز خوانی مفهوم فضای مجازی و پدیده‌های مرتبط با آن، دایره عمل شورا و اهمیت مشارکت و همکاری تمامی دستگاه‌های حاکمیتی، تنوع بخشیدن به کمیسیون‌ها و کارگروه‌های اجرایی، توجه به نقش بخش‌های غیردولتی در تصمیم و اجرا، از جمله مقدمات کارآمدتر شدن شورای عالی فضای مجازی است. دولت سیزدهم می‌تواند فصلی نو در شورای عالی فضای مجازی ایجاد کند، مشروط به اینکه این شورا را فراتر از شوراهای متعدد و بعضا غیر مفید مورد توجه جدی قرار دهد.‌ تنها در این صورت، شاهد جهش بلند در فضای مجازی و گسترش دایره حکمرانی به این فضا از یک سو و متقابلا استفاده از ظرفیت‌های این فضا در حکمرانی خواهیم بود.

انتهای پیام

به این محتوا امتیاز دهید: 

میانگین: 5 (1 vote)
سیتنا 3
2023-01-17 15:37

افزودن دیدگاه جدید