کد مطلب: 

274054
مانور پدافند غیرعامل شرکت مخابرات ایران انجام شد
مانور قطع و وصل ارتباطات مخابراتی مرتبط با اصول پدافند غیرعامل در شرکت مخابرات ایران، با اجرای دو سناریوی قطع ارتباط لینک بین شهری در شبکه مخابرات مناطق و شبکه نورونتا، به صورت موفقیت آمیز، اجرا و پایش شد.
شرکت مخابرات ایران

به گزارش سیتنا، در این مراسم که به منظور بررسی وضعیت پدافند غیرعامل در مرکز عملیات شبکه مخابرات ایران برگزار شد، دو سناریو مربوط به قطع لینک بین شهری شامل تست افزونگی مسیر ارتباطی در شبکه مناطق و شبکه نورونتا به عنوان آزمایش پایداری پدافند غیرعامل، به صورت موفقیت آمیز مورد پایش و رصد قرار گرفت.

بر این اساس، با توجه به لزوم پایداری شبکه در برابر آسیب های احتمالی که یکی از بخش های مهم شرکت مخابرات ایران در تامین امنیت ارتباطات مختلف در سطح کشور اعم از تجاری ، خانگی و ارتباطات سازمانی را تشکیل می دهد، مصونیت شبکه گسترده مخابرات با آزمایش های مربوط به حوزه پدافند غیرعامل مورد بررسی قرار گرفت و مصونیت شبکه در مقابل آسیب پذیری و مخاطرات احتمالی پایش و ارزیابی شد.

شرکت مخابرات ایران در مقوله دفاع از فضای حیاتی سایبری کشور، با توجه به پیچیدگی های روزافزون فناوری و صنعت ارتباطات، نقش مهمی در اصول پدافند غیرعامل دارد و میزان تاب آوری شبکه در برابر قطعی های احتمالی، و رعایت اصول و مکانیسم خودحفاظتی شبکه مخابرات ایران با انجام مانور پدافندی امروز به صورت کامل مورد تایید کارشناسی قرار گرفت.

مهندس خلیلی، معاون شبکه شرکت مخابرات ایران در این مراسم با اشاره به اهمیت بی مانند پدافند غیرعامل به ویژه در شرکت های ارتباطی مانند مخابرات، اقدامات حوزه شبکه و زیرساخت مخابرات ایران را در این بخش تشریح کرد و افزود: بر این اساس، با توجه به بررسی های انجام شده ، به صورت متناوب سناریوهای مختلفی با توجه به آمادگی های موجود برای آزمایش میزان تاب آوری شبکه مخابرات صورت می پذیرد که تست های پایداری شبکه امروز نیز در همین راستا انجام شد.

وی افزود: کمیته پدافند غیرعامل شرکت مخابرات ایران به صورت ویژه در این مورد در حوزه های دستورالعمل، اجرا و عملیات فعال است و اصول پدافندی شرکت مخابرات را به صورت مستمر، مورد بازطراحی و نظارت قرار می دهد.

گفتنی است در تست های شبکه مخابرات ایران، سناریوهای قطع لینک بین شهری شامل تست افزونگی مسیر ارتباطی در شبکه مخابرات مناطق و همچنین، در شبکه نورونتا، به صورت دقیق، انجام و تاب آوری شبکه مخابرات ایران در نقاط مشخص با قطعی برنامه ریزی شده، تحت بررسی ،پایش و کارشناسی موفقیت آمیز در حوزه پدافند غیرعامل قرار گرفت.

انتهای پیام

به این محتوا امتیاز دهید: 

میانگین: 3.3 (6 رای)
سیتنا 5
2022-11-08 10:32

افزودن دیدگاه جدید