کد مطلب: 

257492
بازدید اعضای کمیسیون صنایع مجلس از مرکز کنترل عملیات شبکه شرکت مخابرات
بازدید رییس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از مرکز کنترل عملیات شبکه شرکت مخابرات ایران در محل مرکز مخابرات شهید نهری، در حال برگزاری است.
 بازدید اعضای کمیسیون صنایع مجلس از مرکز کنترل عملیات شبکه شرکت مخابرات

به گزارش خبرنگار سیتنا، هم اکنون، مراسم بازدید رییس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از مرکز کنترل عملیات شبکه شرکت مخابرات ایران در محل مرکز مخابرات شهید نهری، در حال برگزاری است.

 بازدید اعضای کمیسیون صنایع مجلس از مرکز کنترل عملیات شبکه شرکت مخابرات

 بازدید اعضای کمیسیون صنایع مجلس از مرکز کنترل عملیات شبکه شرکت مخابرات

 بازدید اعضای کمیسیون صنایع مجلس از مرکز کنترل عملیات شبکه شرکت مخابرات

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.

عکاس: حسین شهلایی

به این محتوا امتیاز دهید: 

هنوز رأی ندارید
سیتنا 1
2021-05-24 11:23

افزودن دیدگاه جدید