کد مطلب: 

242500
درخواست سندیکای صنعت مخابرات ایران از سازمان تنظیم مقررات؛

مناقصه‌های در حال برگزاری با مهلت تحویل پیشنهاد در روزهای آتی و امضای قراردادها و ارجاع سفارشات جاری را تا رفع کامل بحران کرونا به تعویق بیاندازید/ شتابزدگی به نفع هیچ کدام از طرف‌های معاملات نیست و به بحران فعلی دامن خواهد زد

سندیکای صنعت مخابرات ایران از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورهای ارتباطی و سازمانهای مصرف کننده تجهیرات و خدمات مخابراتی در خواست نمود که مناقصات در حال برگزاری با مهلت تحویل پیشنهاد در روزهای آتی و همچنین امضای قراردادها و ارجاع سفارشات جاری خود را تا اطلاع بعدی و رفع کامل مشکل ویروس کرونا به تعویق بیاندازند.
مناقصه‌های در حال برگزاری با مهلت تحویل پیشنهاد در روزهای آتی و امضای قراردادها و ارجاع سفارشات جاری را تا رفع کامل بحران کرونا به تعویق بیاندازید/ شتابزدگی به نفع هیچ کدام از طرف‌های معاملات نیست و به بحران فعلی دامن خواهد زد

به گزارش سیتنا، سندیکای صنعت مخابرات ایران، در اطلاعیه‌ای تحت عنوان "خیلی فوری و مهم" تاکید کرد:

"تصمیم ویژه برای شرایط ویژه"
سندیکای صنعت مخابرات ایران از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورهای ارتباطی و سازمانهای مصرف کننده تجهیرات و خدمات مخابراتی در خواست نمود که مناقصات در حال برگزاری با مهلت تحویل پیشنهاد در روزهای آتی و همچنین امضای قراردادها و ارجاع سفارشات جاری خود را تا اطلاع بعدی و رفع کامل مشکل ویروس کرونا به تعویق بیاندازند.
شتابزدگی در این رابطه به نفع هیچ کدام از طرف‌های معاملات نیست و به بحران فعلی دامن خواهد زد، لذا مدیران دلسوز، با تدبیر و آگاه برای شرایط بحرانی فعلی تصمیم ملی و مردمی بگیرند.

انتهای پیام

به این محتوا امتیاز دهید: 

هنوز رأی ندارید
سیتنا 1
2020-03-07 15:46

افزودن دیدگاه جدید