کد مطلب: 

13886

نحوه‎ی حمایت مالی از پروژه‌های اشتغال‌آفرین در بخش ICT تعیین شد

نحوه‎ی حمایت مالی از پروژه‌های اشتغال‌آفرین در بخش ICT تعیین شد

با تصویب دولت، نحوه کمک و حمایت از پروژه‌ها و طرحهای توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین شد.

 

به گزارش پایگاه خبری سیتنا (CITNA.IR)، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ج) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را تصویب کرد.

پایگاه اطلاع رسانی دولت، اعلام کرد: بر اساس این مصوبه ، سهم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت ارتباطات زیر ساخت و سازمان فناوری اطلاعات با تصویب مجمع عمومی و متناسب با سود ویژه آنها در بودجه سال 1393 مطابق جدول مورد توافق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین می شود.

همچنین، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های سرمایه‌ای بابت سرمایه گذاری در توسعه و ارتقاء کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، سطح فناوری و کیفیت تولیدات، تولید برنامه های نرم افزاری، ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، حمایت از طرح های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه ای، اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات و سرمایه گذاری خطرپذیر (سرمایه ای که به همراه کمک های مدیریتی و مشاوره ای در اختیار شرکت های دانش بنیان و نوپا قرار داده می شود) در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات و کمک در اختیار بخش های تعاونی و خصوصی است.

براین اساس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت ارتباطات زیر ساخت و سازمان فناوری اطلاعات موظف هستند طبق مفاد این آیین نامه و براساس قرارداد منعقد شده با بانک عامل (بانک ها یا موسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند) پس از تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعتبارات مربوط را در اختیار بانک عامل قرار دهند.

همچنین، بررسی و تصویب طرح ها ، چگونگی مصرف، نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات) ، سقف تسهیلات اعطایی، مدت بازپرداخت تسهیلات، نرخ سود وجوه اداره شده (اعتباراتی که طی قراردادهای منعقد شده در اختیار بانک عامل قرار می گیرد) ، نوع تضمینات و گردش کار و نظارت بر حسن اجرا بر عهده کار گروه منتخب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
مصوبات کار گروه پس از تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قابل اجراست.

کار مزد بانک عامل (بانک ها یا موسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند)به عنوان حق عاملیت طی قرارداد از طرف واگذارنده اعتبار قابل پرداخت است.

نحوه حمایت از سرمایه گذاری خطرپذیر(سرمایه ای که به همراه کمک های مدیریتی و مشاوره ای در اختیار شرکت های دانش بنیان و نوپا قرار داده می شود) براساس ایین نامه اجرایی ماده (118)، بند (الف) ماده (151) و بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، است.

بر اساس این مصوبه، ذی حساب دستگاه واگذارنده اعتبار ، وجوه پرداختی به بانک عامل(بانک ها یا موسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند) را براساس ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قطعی منظور می کند.

در این راستا، بانک عامل (بانک ها یا موسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند) موظف است حساب های مربوط به وجوه اداره شده(اعتباراتی که طی قراردادهای منعقد شده در اختیار بانک عامل قرار می گیرد) را به صورتی نگهداری کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح ها ، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده(اعتباراتی که طی قراردادهای منعقد شده در اختیار بانک عامل قرار می گیرد) و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.

همچنین، بانک عامل (بانک ها یا موسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند) موظف است هر سه ماه یکبار عملکرد اعتبارات موضوع این آیین نامه را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گزارش کند.

بر اساس این مصوبه، نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
این مصوبه مورخ 28/12/1392 از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

 

بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

 

به گزارش سیتنا، به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاههای وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ نهصد میلیارد (900.000.000.000) ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های سرمایه‌ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژه‌ها و طرحهای توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

انتهای پیام

به این محتوا امتیاز دهید: 

هنوز رأی ندارید
سیتنا 5
2014-04-07 17:05

افزودن دیدگاه جدید