کد مطلب: 

12183

سیدهاشمی با انتقاد از برخی شرکت‎های مخابرات استانی: باید درآمد متناسب با هزینه‎ها افزایش یابد

سیدهاشمی با انتقاد از برخی شرکت‎های مخابرات استانی: باید درآمد متناسب با هزینه‎ها افزایش یابد

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، ضمن ابراز نارضایتی از مدیریت برخی شرکت‎های مخابرات استانی، گفت:‌ در این شرکت‎ها، باید درآمد متناسب با هزینه ها افزایش یابد.

 

به گزارش سیتنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، سید هاشمی   در همایش توسعه سرمایه انسانی، گفت: توسعه سرمایه انسانی یعنی داشتن مدیرانی که توان نگهداری و حمایت از سرمایه کارآمد و تمیز دادن آن از سرمایه ناکارآمد را داشته باشند.

 

وی ادامه داد: مدیران باید جسارت برخورد با کسانی را که کارایی برای سازمان ندارند؛ را داشته باشند و با رعایت عدالت و کاهش زیاده خواهی در میان نیروهای انسانی خود، میان نیروی کارآمد و ناکارآمد تفاوت قایل شوند. این توانایی، درحوزه مدیریت و توسعه سرمایه انسانی نمود پیدا می کند.

 

وی همچنین بر اثربخشی نقش مدیران در قرار دادن نیروی انسانی در جایگاه مناسب تاکید کرد و گفت: نیروی انسانی اگر در جایگاه مناسب خود ، به فعالیت بپردازد ، عالی ترین اثر بخشی را خواهد داشت.

 

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، نیروی انسانی شرکت را به سه طیف ناکارآمد ، کارآمد و اثربخش تقسیم کرد و گفت: طیف ناکارآمد ، آن دسته از کارکنانی هستند که از حقوق و فضای مخابرات استفاده می کنند ؛ بدون اینکه هیچ کارایی ای برای سازمان داشته باشند. طیف کارآمد، کارکنانی هستند که هم برای خود و هم برای سازمان کار می کنند و طیف سوم ، نیروی انسانی اثر بخش است که بر انجام وظایف خود برای سازمان متعهد است.

 

وی افزود : هدف پروژه توسعه سرمایه انسانی در واقع این است که به طیف نیروی انسانی ناکارآمد ، احساس مسوولیت در قبال سازمان را تزریق و از سوی دیگر این باور را در نیروهای کارآمد ایجاد کند که آنها می توانند با انگیزه و تلاش بیشتر برای دیگران هم اثر بخش باشند و به این صورت آنها را ارتقا دهد و در نهایت باید طیف سوم که افراد اثر بخش سازمان هستند را در راس این هرم قرار داده و آنها را توسعه بخشد.

 

سیدهاشمی ، حکومت بر دل ها را رکن اصلی و اساسی در توسعه سرمایه انسانی دانست و گفت:‌ ممکن است ما مدیران ارشد سازمان ، عمل وتفکرات خوبی داشته باشیم ولی تازمانی که دل کارکنان را با خود همراه نکرده باشیم ، موفق نخواهیم بود.

 

وی هر بنگاه اقتصادی را در سه رکن نگاه اقتصادی ، مدیریت قوی و ارتباط ، تعریف کرد و گفت: هر بنگاه اقتصادی باید با شناسایی منفعت ها و ضررها ؛ از نقاط قوت خود استفاده کرده و از نقاط ضعف بپرهیزد و این با مدیریت قوی همراه خواهد بود.

 

وی دراین رابطه ، از مدیریت برخی از شرکت های مخابرات استانها ابراز نارضایتی کرد و گفت:‌ در این شرکت ها، باید درآمد متناسب با هزینه ها افزایش یابد.

 

وی با تاکید بر رونق بخش بازاریابی در مخابرات افزود:‌ باید اینگونه نقاط ضعف را در مجموعه مخابرات ایران، با قرار دادن افراد مناسب در جایگاه مناسب جبران کرد.

 

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، بر زنجیره محکم و متحد نیروی انسانی در شرکت تاکید کرد و گفت: در یک بنگاه اقتصادی بعد از نگاه اقتصادی و مدیریت قدرتمند ، باید ارتباط قوی و زنجیره وار میان نیروی انسانی آن بنگاه ، وجود داشته باشد. این زنجیره قدرت ها را بیشتر می کند و شرکت را مقتدر می سازد.

انتهای پیام

به این محتوا امتیاز دهید: 

هنوز رأی ندارید
سیتنا 5
2014-01-12 19:47

افزودن دیدگاه جدید