کد مطلب: 

11566

معرفی محصولات و خدمات رایورز - بخش دوم

گروه دوم: راهکار مبتنی بر سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت رایورز (با رویکرد رنامه‌ریزی منابع سازمان)

 

به گزارش سیتنا (CITNA.IR)، تولید و عرضه محصولات نرم‌افزاری رایورز در قالب طرح کلی سیستم‌های یکپارچه اطلاعات مدیریت (MIS) از سال 1368، آغاز و طی مدت 3 سال در 5 حوزه عملیاتی تولید و تجهیزات، تأمین، مالی و اداری، فروش و درآمد، منابع انسانی با ارائه 17 سیستم یکپارچه تکمیل گردید. در سال 1378 با تغییر رویکرد تکنولوژیک، فرآیند بازنویسی و توسعه آنها در محیط Windows آغاز گردید و طی مدت 4 سال با ارائه 30 سیستم یکپارچه در این 5 حوزه به اتمام رسید و از آن تاریخ تاکنون توسعه مستمر آنها ادامه دارد. در این تغییر رویکرد، علاوه بر افزایش کمی تعداد سیستم‌ها، درجه انطباق‌پذیری آنها با گونه‌های مهم فعالیت‌های کسب‌وکار به صورت مستمر ارتقاء یافت؛ به طوری که امکان استقرار در بنگاه‌های اقتصادی مختلف را با فعالیت‌های متنوع، میسر ساخته است.

 

در ادامه این مسیر روبه رشد، در سال 1388 محصولات نرم‌افزاری رایورز مبتنی بر تکنولوژی نوین و پلاتفرم جدید به بهره‌برداری رسید و با تعامل و ایجاد یکپارچگی کامل با سبد محصولات نرم‌افزاری رایورز که طی دهه 80 تولید و عرضه شده بود، امکان ارائه راهکارهای جامع (یکپارچه، فرآیندگرا و انعطاف‌پذیر) را فراهم نمود.

 

راهکار مبتنی بر سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت رایورز، مجموعه‌ای از سیستم‌ها، ابزارها و روش‌های اجرایی است که در هماهنگی با یکدیگر امکان برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل عملیات در سطوح مختلف سازمانی را تسهیل و تدقیق نموده و با سازمان‌دهی اطلاعات، امکان اعمال مدیریت مؤثر بر مبنای اطلاعات را فراهم می‌سازد.

 

با به‌کارگیری این راهکار، سازمان از طریق استقرار تدریجی کلیه سیستم‌های عملیاتی و اطلاعاتی حول چهار موجودیت اصلی -نیروی انسانی، ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد و تولید، امور مالی- و سپس سازمان‌دهی، استقرار سیستم‌های گزارش‌دهی به مدیریت، استقرار سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری و تبادل اطلاعات با سطوح مدیریتی سازمان، نظام اطلاعات مدیریت سازمان را پایه‌ریزی می‌نماید. محصولات و خدمات در این بخش در هفت حوزه کلی طبقه‌بندی گردیده که (به همراه اسامی سیستم‌های زیرمجموعه هر حوزه) در ادامه بدان‌ها اشاره شده است:

 

انتهای پیام

 

به این محتوا امتیاز دهید: 

هنوز رأی ندارید
سیتنا 5
2013-12-18 07:57

افزودن دیدگاه جدید