کد مطلب: 

11248

یادداشت ابوالفضل فاتح به مناسبت درگذشت استاد معتمدنژاد

"استاد معتمدنژاد عمر شریفش را مصروف تقویت پایه های علمی رسانه و آموزش نیروی انسانی کرد و در این مسیر یادگارهای بسیار ارزشمند و افتخار آمیزی نیز برجای گذاشت. امیدهای محقق نشده اش را در جوانها جستجو کرده و متواضعانه پا به پایشان همراه بود تا نور امید و اشتیاق را در دلهایشان زنده نگه دارد".
یادداشت ابوالفضل فاتح به مناسبت درگذشت استاد معتمدنژاد

به گزارش سیتنا، دکتر ابوالفضل فاتح موسس و اولین مدیرعامل خبرگزاری ایسنا در دست نوشته ای به مناسبت درگذشت دکتر کاظم معتمد نژاد آورده است:

"بسمه تعالی

استاد دکتر کاظم معتمد نژاد ملول از رسانه های "قدرت بنیاد" و "ثروت بنیاد" عمری را در جستجوی رسانه "معرفت بنیاد" گذراند و برای تحقق این مهم در کشور عزیزمان معلمی کرد.

او با شناخت دقیق از محدودیت های رسانه و وقوف به الکن بودن آن ، همتش را متوجه گفتار درمانی این موجود الکن و نحیف کرد تا شاید اگر نمی شود محدودیت ها را به شکل معنی داری تعدیل کرد حداقل به شیوه گفتار درمانی، به رسانه های ما بیاموزد که به رغم محدودیت ها، پیامشان را موثرتر، غنی تر و ماندگار تر واگو نمایند.

او عمر شریفش را مصروف تقویت پایه های علمی رسانه و آموزش نیروی انسانی کرد و در این مسیر یادگارهای بسیار ارزشمند و افتخار آمیزی نیز برجای گذاشت. امیدهای محقق نشده اش را در جوانها جستجو کرده و متواضعانه پا به پایشان همراه بود تا نور امید و اشتیاق را در دلهایشان زنده نگه دارد.

البته او نماد روشنی از وضعیت رسانه در ایران نیز بود. تقدیر می شد، اما متاسفانه جریان اصلی رسانه جای دیگری شکل می گرفت. از این روست که بخش اعظم سیاستگزاران و مدیران رسانه ای ما نسبتی با او پیدا نمی کنند ...

مفتخرم که چه در دوران ایسنا و چه در سالهای بعد مرا به شاگردی پذیرفت و راهنمایی هایی بس راهگشا پیش رویم قرار داد.

همه ما به او مدیونیم، خدایش رحمت کند".

انتهای پیام

به این محتوا امتیاز دهید: 

هنوز رأی ندارید
سیتنا 5
2013-12-06 16:12

افزودن دیدگاه جدید