کد مطلب: 

11040

قیمت پایه سرشماره‌های ۴ و ۵ رقمی، از ۱۰۰ هزار تا ۸ میلیون تومان!

تعرفه واگذاری سرشماره‌‌های ۴ و ۵ رقمی استانی و کشوری موسوم به کدهای دورشوال تصویب شد.

 

به گزارش سیتنا، در جلسه شماره ۱۷۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه واگذاری سرشماری‌های ۴ و ۵ رقمی استانی و کشوری موسوم به کدهای دورشوال تصویب شد.

 

در این مصوبه هزینه سالانه واگذاری سرشماره، هزینه سالانه واگذاری سرشماره استانی، هزینه سالیانه واگذاری سرشماره کشوری، دسته بندی سرشماره ها بر اساس رند بودن تعیین شده است.

 

قیمت پایه واگذاری سرشماره‌های ۴ و ۵ رقمی استانی و کشوری از ۱۰۰ هزار تومان تا ۸ میلیون تومان متفاوت است.

 

همچنین چند ﻧﺮﺥ کد جدید از ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺍینمارﺳﺖ به لیست مقاصد مکالمه بین‌الملل به سمت شبکه اپراتورهای تلفن همراه اضافه شد.

 

کمیسیون ﺗﻨظیم ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۷۶ ﻣﻮﺭﺥ ۹۲/۷/۲۸ مصوبه ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۵۳ را در خصوص تعرفه مکالمات بین‌الملل صادره اصلاح کرد.

 

به این ترتیب به ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۳ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۵۳ که در خصوص ﺳﻘﻒ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺮ دقیقه مکالمه بین‌الملل ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ شبکه ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ است، چند ﻧﺮﺥ کدهای جدید از ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ اینمارست اضافه شده است.

 

کدهای ۸۷۰۶۹، ۸۷۰۳۸ ﻭ ۸۷۰۶۰ به کدهای ﺳﻄﺢ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ اضافه شده‌اند.

 

 ضمنا با توجه به خاتمه همکاری نماینده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در کمیته واگذاری کدهای خدماتی، درخواست تعیین نماینده جدید در دستور کار جلسه شماره ۱۷۷ در تاریخ ۹۲/۸/۱۲ کمیسیون قرار گرفت.

 

در این جلسه نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در کمیسیون به عنوان نماینده کمیسیون در کمیته واگذاری کدهای خدماتی تعیین شد.

منبع: فارس

به این محتوا امتیاز دهید: 

هنوز رأی ندارید
سیتنا 5
2013-11-27 19:18

افزودن دیدگاه جدید