کد مطلب: 

10990

جزئیات اجرای طرح آماری ضریب نفوذ اینترنت خانوار

جزئیات اجرای طرح آماری ضریب نفوذ اینترنت خانوار
مدیر مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه امسال برای نخستین بار در کشور انجام طرح جامع آمارگیری تخصصی بخش خانوار و افراد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات منطبق با توصیه های اتحادیه جهانی ارتباطات - ITU - انجام می شود، گفت: مرحله نمونه گیری این طرح از اواسط آذرماه آغاز می شود.
 

اجرای طرح آمارگیری ملی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

به گزارش سیتنا، امیرحسین محب‌علی در گفتگو با خبرنگار مهر، اجرای طرح آمارگیری جامع تخصصی بخش خانوار و افراد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور را براساس اجرای نظام پایش شاخص های ICT کشور برشمرد و اظهار داشت: ظرفیت سازی فنی در خصوص ارتقای جایگاه ایران در ارزیابی های مجامع بین المللی حوزه فاوا از دیگر اهداف این طرح است که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و با همکاری مرکز آمار ایران بعنوان متولی اجرای آمارگیری های ملی در کشور و با هماهنگی و مشاوره اداره آمار و اطلاعات اتحادیه جهانی ارتباطات - ITU - انجام می شود.

مجری پروژه نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور گفت: تبصره 3 ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف به تدوین و ابلاغ نظام پایش شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به کلیه دستگاه های اجرایی کرده که این نظام در 20 مردادماه امسال به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است که از بین 93 شاخص مندرج در این نظام، 11 شاخص به روش آمارگیری تخصصی قابل احصا هستند.

 

تولید آمارهای قابل مقایسه خانوار در بخش فاوا

 

مجری پروژه نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور با بیان اینکه اتحادیه جهانی ارتباطات در مردادماه سال جاری در سائوپولوی برزیل پس از اخذ نظر از نمایندگان کشورهای عضو از جمله ایران مجموعه ای از 16 نشانگر خانوار به همراه یک نشانگر مرجع خانوار در حوزه فاوا را مصوب و به کشورهای عضو ابلاغ کرده است، ادامه داد: هدف اصلی ITU ، کمک به کشورها برای تولید آمارهای قابل مقایسه خانوار در بخش فاوا است.

وی با بیان اینکه این نشانگرها، دسترسی خانوار به تجهیزات و خدمات فاوا و استفاده هریک از اعضای خانوار از تجهیزات و خدمات فاوا را نشان می دهند افزود: از جمله شاخص های مهم در این مجموعه 16 تایی می توان به محاسبه نسبت خانوارهایی که در 12 ماه گذشته از کامپیوتر استفاده کرده اند ، نسبت افرادی که از اینترنت استفاده می کنند، نسبت خانوارهایی که در خانه دسترسی به شبکه اینترنت دارند و نسبت افرادی که از تلفن همراه استفاده می کنند اشاره کرد؛ همچنین برای هر نشانگر، استانداردهای مرتبط و سایر موارد مانند تعاریف، پرسشهای مدل، متغیرها، محدوده و واحدهای آماری مطابق یک مرجع واحد، مشخص شده است.

 

کاربر اینترنت کیست؟

 

مجری پروژه نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به مهر گفت: براساس تعریف جدید اتحادیه جهانی ارتباطات، کاربر اینترنت کسی است که در طول 3 ماه گذشته با هر فناوری ارتباطی به شبکه اینترنت متصل بوده است؛ این زمان در تعاریف قبلی 12 ماه بوده که با توجه به توسعه کاربری اینترنت در دنیا به 3 ماه تقلیل پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه روش پیشنهادی برای اندازه گیری این نشانگرها، آمارگیری است خاطرنشان کرد: 2 نشانگر از این مجموعه نیز از جمله نشانگرهای موجود در بخش شاخصهای نظام پایش شاخص های فاوا - IDI  - است که باید هرساله به ITU گزارش شوند.

مهندس محب‌علی گفت: سازمان فناوری اطلاعات ایران بعنوان متولی اجرای نظام پایش شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و نیز بعنوان هماهنگ کننده ملی حوزه آماری فاوا، امسال در قراردادی انجام طرح آمارگیری تخصصی بخش خانوار و افراد در حوزه فاوا را در چارچوب الزامات نظام پایش شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و براساس نیاز اتحادیه جهانی ارتباطات به مرکز آمار ایران محول کرده است.

 

آغاز مرحله نمونه گیری از اواسط آذرماه

 

مدیر مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه مراحل طراحی این پروژه از مردادماه گذشته آغاز شده و در ادامه  آموزش آمارگیران، اجرای عملیات میدانی و داده آماری، ادیت موضوعی، استخراج جداول اولیه (بی وزن) ، استخراج جداول نهایی(با وزن)، اخذ تاییدیه از تیم راهبری از جمله ITU و در نهایت چاپ و انتشار در قالب نشریه 2 زبانه به فارسی و انگلیسی جهت استفاده علاقمندان حوزه فاوا اجرایی می شود گفت: این آمار باید تا قبل از فروردین 1393 برای اعمال در محاسبه ارزیابی کشور ایران در انتهای سال 2013 میلادی، به ITU ارسال شود؛ براین اساس مرحله نمونه گیری از اواسط آذرماه آغاز خواهد شد.

 

برطرف شدن تناقض‌های آماری کشور در حوزه فاوا

 

محب‌علی با اشاره به اهداف این طرح به مهر گفت: با توجه به عدم انجام آمارگیری های جامع تخصصی در حوزه دستیابی و استفاده خانوارها و افراد به فاوا و همچنین استفاده فاوا در کسب و کارها، کشور نسبت به تهیه پاسخ پرسش های نهادهای بین المللی در این زمینه پاسخگو خواهد بود و تخمین هایی که این نهادها برای وضعیت عملکردی ایران به جهت عدم ارسال اطلاعات برآورد می کرده اند را تصحیح تا از تضییع و افت جایگاه کشور در رتبه بندی های بین المللی فاوا جلوگیری شود.

به گفته وی نتایج دقیق این آمارها در حوزه دستیابی و استفاده خانوارها و استفاده از فاوا در کسب و کار در کشور، منتج به دقت و بهبود کیفیت تصمیم گیری و سیاستگذاری حوزه فاوا در کشور می شود و در نهایت اینکه با اجرای این طرح، تناقض های آماری حوزه فاوا در کشور برطرف خواهد شد.

انتهای پیام

به این محتوا امتیاز دهید: 

هنوز رأی ندارید
سیتنا 5
2013-11-25 19:14

افزودن دیدگاه جدید