کد مطلب: 

10619

دکتر زارعیان: نقش تمامی مدیران شرکت مخابرات در پروژه پیاده سازی نظام حاکمیت شرکتی مشخص شده است

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، گفت: نظام حاکمیت شرکتی، جایگاه مدیران، کارکنان، سهامداران و اصول حاکم بر روابط استاندارد آنان را در شرکت تبیین می کند.

به گزارش سیتنا، دکتر زارعیان افزود: تمام برنامه های اجرایی و نحوه تقسیم وظایف مدیران و کارکنان اعم از شرکت در جلسات، میزان اختصاص زمان برای اجرای برنامه ها و روابط صحیح بین ذینفعان با پیاده سازی نظام حاکمیت شرکتی قابل انجام است.

دکتر زارعیان، بوجود آمدن مسئولیت اجتماعی را از نتایج مهم پیاده سازی نظام حاکمیت شرکتی عنوان کرد و گفت: مسئولیت اجتماعی، مدیریت کسب و کار برای تولید ثروت به منظور تامین منافع سهامداران و مردم را تشکیل می دهد.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، پاسخگویی، شفافیت و مسئولیت اجتماعی را سه اصل بوجود آمده پس از خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران دانست و افزود: از آنجایی که یک شرکت خصوصی به دنبال تولید ثروت و ایجاد اشتغال می باشد لذا هیچ اطلاعاتی نباید از دید سهامداران و مردم در این حوزه مخفی بماند و همواره به مسئولیت اجتماعی شرکت هم توجه ویژه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه نقش تمامی مدیران و کارکنان بویژه اعضای هیئت مدیره در نظام حاکمیت شرکتی مخابرات ایران به خوبی دیده شده است، خاطرنشان کرد: این پروژه که در حوزه معاونت حقوقی و تنظیم مقررات مدیرعامل تعریف شده، بیانگر پیاده سازی یک ساختار منسجم و استاندارد برای تسریع در انجام کارها در شرکت مخابرات ایران می باشد.

انتهای پیام
 

به این محتوا امتیاز دهید: 

هنوز رأی ندارید
سیتنا 5
2013-11-09 11:41

افزودن دیدگاه جدید