کد مطلب: 

240003
در عملکرد هشت ماهه‌ی سال جاری وزارت صمت مشخص شد:
افزایش 60.9 درصدی صدور گواهی امضای الکترونیکی، افزایش 31.3 درصدی صدور پروانه‌های بهره برداری نرم‌افزار و افزایش 14.7 درصدی جواز خدمات فنی و مهندسی از مهمترین نتایج عملکرد هشت ماهه‌ی سال جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.
افزایش 60.9 درصدی صدور گواهی امضای الکترونیکی/ افزایش 31.3 درصدی صدور پروانه‌های بهره برداری نرم‌افزار/ افزایش 14.7 درصدی جواز خدمات فنی و مهندسی صادره

به گزارش سیتنا، در هشت ماهه نخست امسال 17 هزار و 54 جواز تاسیس صنعتی صادر شد که با در نظر گرفتن رقم صدور جواز تاسیس صنعتی در مدت مشابه پارسال (14 هزار و 728 فقره) 15.8 درصد افزایش داشته است.

برای جوازهای تاسیس صنعتی در هشت ماهه امسال پیش بینی اشتغال394 هزار و 921 نفری شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (اشتغال پیش بینی شده 345 هزار و 822 نفر) با افزایش 14.2 درصدی روبه رو بوده است.

همچنین پروانه بهره برداری صنعتی صادره در هشت ماهه امسال 3 هزار و 960 فقره بوده و با توجه به صدور 3 هزار و 811 فقره پروانه بهره برداری صنعتی در هشت ماهه 1397، افزایش 3.9 درصدی داشته است.

در حوزه تجارت خارجی نیز در هشت ماهه امسال 4 هزار و 942 کارت بازرگانی و در هشت ماهه پارسال4 هزار و 777 کارت بازرگانی صادر شده بود که حاکی از افزایش 3.5 درصدی در این حوزه است.

افزایش 60.9 درصدی صدور گواهی امضای الکترونیکی

گواهی های امضای الکترونیکی نیز در بخش تجارت الکترونیک افزایش 60.9 درصدی در هشت ماهه امسال را شاهد بود. در این حوزه در هشت ماهه امسال یکصد هزار و 10 گواهی و در هشت ماهه پارسال 62 هزار و 169 گواهی امضای الکترونیکی صادر شده بود.

اما در حوزه نرم افزار نیز با اهتمامی که وجود داشت با افزایش 31.3 درصدی صدور پروانه‌های بهره برداری نرم‌افزار روبه رو بودیم. در این حوزه در هشت ماهه امسال 21 فقره و در هشت ماهه پارسال 16 فقره پروانه‌ بهره برداری نرم‌افزار صادر شد.

از سوی دیگر میزان اشتغال پیش بینی شده این پروانه های بهره برداری نرم افزار در هشت ماهه امسال 4 هزار و 774 نفر و در هشت ماهه پارسال 592 نفر بوده که افزایش 706.4 درصدی داشته است.

افزایش 14.7 صدور جواز خدمات فنی و مهندسی

صدور جواز خدمات فنی و مهندسی نیز در حوزه پژوهش، فنی و مهندسی و تحقیق و توسعه نیز افزایش14.7 درصدی داشت.

در هشت ماهه امسال 218 و در هشت ماهه پارسال 190 جواز خدمات فنی و مهندسی صادر شده بود.

همچنین با توجه به صدور 111 پروانه فنی و مهندسی در هشت ماهه امسال، صدور این پروانه نیز افزایش 0.9 درصدی داشت. در هشت ماهه پارسال 110 پروانه فنی و مهندسی صادر شده بود.

افزایش 57.1 صدور جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی

همچنین صدور جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی در هشت ماهه امسال با افزایش 57.1 درصدی مواجه بود. در هشت ماهه امسال 11 فقره و در هشت ماهه پارسال 7 فقره جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی صادر شده بود.

در حوزه پژوهش، فنی و مهندسی و تحقیق و توسعه صدور پروانه تحقیق و توسعه نیز افزایش 26.4 درصدی داشت. تعداد پروانه های صادره این بخش در هشت ماهه امسال 115 مورد و در هشت ماهه پارسال 91 فقره بوده است.

انتهای پیام

دسته بندی: 

برچسب: 

افزودن دیدگاه جدید

اشتراک در خبرنامه