با توجه به استانداردهای جهانی در حوزه کیفیت اینترنت، از سرویس اینترنت دریافتی خود رضایت دارید؟

تصویر سیتنا 1
بلی
12% (58 رای)
خیر
88% (410 رای)
تمام آرا: 468