با توجه به استانداردهای جهانی در حوزه کیفیت اینترنت، از سرویس اینترنت دریافتی خود رضایت دارید؟

تصویر سیتنا 1
بلی
14% (82 رای)
خیر
86% (487 رای)
تمام آرا: 569