کد مطلب: 

268671
پرداخت علی الحساب معادل حکم کارگزینی ۱۴۰۰ به بازنشستگان عضو صندوق بازنشستگی شرکت مخابرات
مدیرعامل سازمان بازنشستگی موافقت کرد تا رفع مشکل سازمان بازنشستگی و صدور احکام برقراری حقوق بازنشستگان همکاران مخابراتی، ماهانه مبلغ معادل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۰ این همکاران توسط این سازمان به عنوان علی‌الحساب حقوق بازنشستگی پرداخت شود.
شرکت مخابرات ایران

به گزارش سیتنا، در دیدار مهندس سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با دکتر اسکندری مدیر عامل سازمان بازنشستگی کشوری موضوع صدور احکام بازنشستگی همکاران مخابراتی عضو آن صندوق که در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ بازنشسته شده اند ولی حکم برقراری حقوق آنان تا این زمان صادر نشده است بررسی و مقرر گردید تا زمان صدور احکام برقراری حقوق بازنشستگان، ماهانه معادل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۰ به این همکاران به صورت علی الحساب پرداخت شود.

در این جلسه که معاون فنی و مدیرکل حقوقی سازمان بازنشستگی و آقایان محبی، احدی و فرقانی نیز از شرکت مخابرات حضور داشتند مدیرعامل سازمان بازنشستگی موافقت کرد تا رفع مشکل آن سازمان و صدور احکام برقراری حقوق بازنشستگان، ماهانه مبلغ معادل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۰ این همکاران توسط سازمان بازنشستگی به عنوان علی الحساب حقوق بازنشستگی پرداخت شود.

شرکت مخابرات ایران

انتهای پیام

به این محتوا امتیاز دهید: 

هنوز رأی ندارید
کاربر
2022-05-12 11:14

افزودن دیدگاه جدید