کد مطلب: 

254807
کسب رتبه‌ی A تشکل‌ها توسط اتحادیه‌ی صنعت مخابرات ایران در سال 1399
اتحادیه‌ی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران در رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران در سال 1399 بر اساس شاخص‌های مطروحه در مولفه‌های «حکمرانی»، «عضویت»، «خدمات»، «تاثیر در سیاست‌گذاری‌ها» و «تصمیم‌گیری» موفق به اخذ رتبه‌ی A در میان تشکل‌های اتاق شد.
کسب رتبه‌ی A تشکل‌ها توسط اتحادیه‌ی صنعت مخابرات ایران در سال 1399

به گزارش سیتنا، ارزیابی اتاق بازرگانی ایران بر اساس طراحی یک مدل استاندارد که امکان ارزشیابی جامع را فراهم می‌سازد انجام پذیرفت و در این مدل تعریف شده، «حکمرانی»، «عضویت»، «خدمات»، «تاثیر در سیاست‌گذاری‌ها» و «تصمیم‌گیری» پنج شاخص برای ارزیابی تشکل‌های اقتصادی مد نظر اتاق بازرگانی ایران بود.

در حوزه‌ی حکمرانی، «سیستم مالی تشکل‌ها»، «پرداخت به موقع»، «دبیر»، «کمیته‌ها و کمیسیونهای تخصصی»، «مکاتبات»، «دبیرخانه»، «روابط عمومی»، «بانک‌های اطلاعاتی»، «روش تامین مالی»، «برنامه‌ریزی و استراتژی»، «ساختار سازمانی» مورد توجه قرار گرفت. همچنین شاخص عضویت شامل «میزان مشارکت شرکت‌های بزرگ صنعت در تشکل»، «پرداخت به موقع حق عضویت»، «روند تغییر تعداد اعضا»، «تهیه پکیج معرفی و راهنمای عضویت در تشکل»، «میزان پوشش» و «عضویت تعداد فعالان صنعت» بود. شاخص خدمات شامل «خدمات آموزشی و پژوهشی»، «خدمات مشاوره‌ای فنی و تخصصی»، «خدمات نمایشگاهی»، «همایشی و پاویون»، «جذب»، «اعزام و هیات تجاری»، «خدمات زیرساختی» و شاخص تاثیری گذاری در سیاست شامل «کسب کرسی در نهادهای تصمیم گیری و حاکمیتی»، «شناسایی وارتباط با NGO ها»، «ارتباط با دولت، مجلس و رسانه»، «تغییر آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها یا قانون با محوریت تشکل»، «نقش و مشارکت تشکل در تشکل های بالادستی» بود. همچنین شاخص تصمیم‌گیری شامل «مرجع بودن تشکل در ارزیابی کیفی بنگاه ها»، «میزان مشارکت و اختیار در امر قیمت‌گذاری»، «مرجع بودن استعلام از سمت نهادهای مرتبط خارجی و داخلی» مد نظر و و تشکل‌های مختلف با این معیارها مورد ارزیابی قرار گرفتند.

کسب رتبه‌ی A تشکل‌ها توسط اتحادیه‌ی صنعت مخابرات ایران در سال 1399

لازم به توضیح است که در بخش تاثیرگذاری بر سیاست که جزو مهمترین مولفه های ارزیابی بوده است، اتحادیه‌ی صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران با کسب امتیازات بالا موفق به رتبه‌ی عالی شد و  در نتایج کلی ارزیابی هم اتحادیه‌ی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران از منظر مولفه‌ی "تاثیرگذاری بر سیاست" رتبه عالی را کسب کرد.

کسب رتبه‌ی A تشکل‌ها توسط اتحادیه‌ی صنعت مخابرات ایران در سال 1399

شایان ذکر است که نتایج نهایی ارزیابی اتحادیه‌ی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران بر اساس شاخص‌های مطروحه در پنج مولفه‌ی حکمرانی، عضویت، خدمات، تاثیرگذاری بر سیاست‌ها و تنظیم‌گری، رتبه‌ی A را کسب کرد.

انتهای پیام

به این محتوا امتیاز دهید: 

هنوز رأی ندارید
سیتنا 1
2021-02-21 21:21

افزودن دیدگاه جدید