کد مطلب: 

244277
پادکست/ مدرسه تحول دیجیتال؛ فرصت‌ها و چالش‌های سازمانی تحول دیجیتال در سال 99
دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران، با معرفی دو عامل کلیدی موثر بر وضعیت تحول دیجیتال در سال ۹۹، فرصت‌ها و چالش‌های مربوطه در سطح سازمانی و ملی را تشریح می‌کند.
پادکست/ مدرسه تحول دیجیتال

به گزارش سیتنا، دکتر مهدی شامی زنجانی در این اپیزود ضمن معرفی دو عامل کلیدی موثر بر وضعیت تحول دیجیتال در سال ۹۹، فرصت‌ها و چالش‌های مربوطه در سطح سازمانی و ملی را تشریح کرده است.

پادکست مدرسه تحول دیجیتال در هر اپیزود خود به موضوعی پیرامون تحول سازمان ها در عصر دیجیتال به روایت دکتر مهدی شامی زنجانی می‌پردازد.

سیتنا 3

امتیاز: 

هنوز رأی ندارید
2020-05-04 13:11

افزودن دیدگاه جدید