کد مطلب: 

225746
انتصاب مسوول «برنامه ریزی و نظارت بر استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد وزارت»
با حکم آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی این وزارتخانه با حفظ سمت به عنوان مسئول «برنامه ریزی و نظارت بر استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد وزارت» منصوب شد.
انتصاب مسوول «برنامه ریزی و نظارت بر استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد وزارت»

به گزارش سیتنا، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حکمی سیروس موثقی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی را به عنوان مسئول برنامه ریزی و نظارت بر استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد وزارت منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: در اجرای تکالیف مقرر در ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه کشور و لزوم استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد پیش بینی شده در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور در راستای محاسبه قیمت تمام شده فعالیت ها  و برنامه ها، به موجب این حکم با حفظ سمت مسئولیت «برنامه ریزی و نظارت بر استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد وزارت» به جناب عالی محول می شود تا علاوه بر استقرار نظام مذکور در ستاد وزارت، نسبت به برنامه ریزی، نظارت و همگرایی در این خصوص بین دستگاه های تابعه اقدام نمایید.در این راستا انجام موارد زیر ضروری است:

1-    تدوین شاخص های عملکردی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در ستاد وزارت

2-    نهایی نمودن اهداف،برنامه ها و فعالیت های هر واحد مجری و برآورد اعتبار هر فعالیت در ستاد وزارت

3-    امضا تفاهم نامه عملکردی با واحد مجری از طرف اینجانب و ارزیابی آن در ستاد وزارت

4-    اصلاح نظام تخصیص اعتبارات هزینه ای متناسب با نظام موصوف و عملکرد واحد مجری در ستاد وزارت

5-    تنظیم و ابلاغ بخشنامه ها و دستور العمل های لازم برای بهبود عملکرد تحقق اهداف و نحوه مصرف منابع مبتنی بر فعالیت های تدوین شده برای هر واحد مجری ستاد وزارت

6-     استقرار سامانه الکترونیکی رصد و پایش بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در ستاد وزارت

7-    همگرایی در نظام بودجه ریزی مبتنی به عملکرد بین دستگاه های تابعه و ستاد وزارت

8-    تدوین و ابلاغ نظام ها و دستور العمل های مرتبط با استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد برای دستگاه های تابعه

9-    همکاری و هماهنگی لازم با سازمان برنامه و بودجه کشور

10- تدوین و ارائه گزارش های دوره ای عملکردی و مدیریتی     

انتهای پیام

به این محتوا امتیاز دهید: 

هنوز رأی ندارید
سیتنا 1
2019-02-27 13:14

افزودن دیدگاه جدید